Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Dejiny SlovenskaSlovensko po II. svetovej vojne /1945 – 1992/

Podľa Košického vládneho programu (5. 4. 1945) sa obnovila Československá republika ako spoločný štát dvoch rovnoprávnych národov. Zvrchovanosť slovenského národa predstavovala Slovenská národná rada. Vznikol však centralistický model štátoprávneho usporiadania, ktorý sa zakotvil v Ústave 9. mája. Prezident Beneš vydal 24. 10. 1945 Dekréty o znárodnení kľúčového priemyslu a bánk. Totalitný režim bol v Československej republike nastolený po prevzatí moci komunistickou stranou 25. februára 1948 na čele s Klementom Gottwaldom.  Jeho súčasťou bolo kruté prenasledovanie skutočných či iba vymyslených odporcov režimu, tzv. triednych nepriateľov. V Československu bolo v politických procesoch vyhlásených 232 rozsudkov smrti, z ktorých sa vykonalo 178. Prenasledovaní boli predstavitelia cirkví a triedni alebo vnútorní nepriatelia.  

Vznik Československej socialistickej republiky

V roku 1960 bol ústavným zákonom uzákonený socializmus a štát dostal nové pomenovanie – Československá socialistická republika. Vo vládnucej komunistickej strane vzniklo reformné krídlo, na čelo ktorého sa dostal Alexander Dubček. Presadzoval myšlienku socializmu s ľudskou tvárou.

Okupácia Slovenska vojskami krajín Varšavskej zmluvy

Pokus o reformu a zmenu v dejinách Československej socialistickej republiky potlačili intervenčné vojská  piatich štátov Varšavskej zmluvy (ZSSR, NDR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko), ktoré vtrhli do našej vlasti v noci z 20. na 21. augusta 1968. (asi 500 000 mužov, 800 lietadiel, 6000 tankov, 2000 diel a špeciálne raketové jednotky). Ľudia protestovali na uliciach a presviedčali vojakov o nezmyselnosti ich príchodu. Do konca septembra 1968 usmrtili vojaci 94 ľudí. V ČSSR  sa podarilo dokončiť len proces federácie, ktorá bola zákonom potvrdená 27. 10. 1968. Politické zmeny nastali aj vo vedení vládnucej komunistickej strany, všetci reformní predstavitelia boli odvolaní. 17. 4. 1969 sa stal 1. tajomníkom ÚV KSČ Gustáv Husák a v roku 1975 bol zvolený za prezidenta ČSSR.  V 70. rokoch poznamenala históriu ČSSR silná normalizácia, viac ako 10 000 ľudí opúšťalo krajinu a emigrovalo do zahraničia. V USA vznikol v roku 1970 Svetový kongres Slovákov na podporu všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktivizovala sa aj cirkev, v Ríme bol aktívny Ústav svätého Cyrila a Metoda.Druhá svetová vojna Dejiny Slovenska Súčasné dejiny Slovenska

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews