Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Jaskyne Slovenska

Jaskyne na Slovensku sú skutočnými klenotmi prírody. Niektoré sú zaujímavé bohatou až unikátnou výzdobou, iné archeologickými nálezmi. V jaskyniach môžeme vidieť rôzne tvary stalaktitov, stalagmitov, stĺpov, sintrových záclon, nátekov, hráškovitých útvarov, sintrových kaskád, jazierkových útvarov, mäkkých sintrov a excentrických útvarov.

Na území Slovenska je početnosť výskytu jaskýň naozaj neobyčajná. Známych je okolo 5450 jaskýň, najviac ich je v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Spišsko-gemerskom krase (Slovenský raj, Muránska planina), Veľkej Fatre, Západných, Východných a Belianskych Tatrách. Takáto hustota jaskýň s vysokou reprezentatívnou hodnotou sa v oblasti mierneho klimatického pásma nikde inde nevyskytuje.

Na Slovensku je sprístupnených 12 jaskýň: 

Jaskyňa Driny sa ako jediná sprístupnená jaskyňa nachádza na západnom Slovensku. Na požiadanie sú turisticky sprístupnené: Jaskyňa mŕtvych netopierov, Zlá diera, Krásnohorská jaskyňa a Bojnická jaskyňa.

Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň v Nízkych Tatrách, dlhý asi 34 km. Unikátnu výzdobu má Ochtinská aragonitová jaskyňa,  ktorá patrí medzi tri sprístupnené aragonitové jaskyne vo svete. Vnútro jaskyne tvoria nádherné trsy, vetvičky a kríčky mliečne bielych výtvorov. Unikátne brčká, ktoré dosahujú aj trojmetrovú dĺžku a pripomínajú kamenný dážď, môžeme nájsť v Gombaseckej jaskyni. Sintrové štíty a bubny sú zas typické pre jaskyňu Domica, ktorá ponúka i turistami vyhľadávanú atraktívnu plavbu vo svojich podzemných priestoroch. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi jaskyne so stálou ľadovou výplňou, objem ľadu je až 110 132 m3. Belianska jaskyňa bola jednou z prvých osvetlených jaskýň na svete, a to ešte pred rokom 1900. Hudobný záver prehliadky v jednej zo siení Belianskej jaskyne s unikátnou akustikou patrí určite k najsilnejším zážitkom návštevy. V ,,Hudobnej sieni" sa vždy v auguste konajú koncerty reprodukovanej hudby. Jaskyňa mŕtvych netopierov sa tiež právom zaraďuje medzi svetové rarity. Speleológovia ju označujú za pohrebisko netopierov z celej Európy, najstarší nález kosti má podľa vedcov 6 tisíc rokov.

Jaskyne využili v minulosti aj filmári. Na nakrúcanie filmovej verzie slovenskej rozprávky Pavla Dobšinského Soľ nad zlato použili jaskyňu Domica, rozprávka Perinbaba bola zas nakrúcaná v Demänovskej jaskyni slobody.

Jaskyne poskytujú vhodné životné podmienky a sú domovom pre vyše 500 druhov pravých jaskynných i ďalších živočíchov. Mnohé z nich zaraďujeme medzi endemity, ide najmä o rôzne bezstavovce. Jaskyne sú tiež dôležitými zimoviskami netopierov, napríklad jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa, Drieňovská jaskyňa, Čertova diera, Dobšinská ľadová jaskyňa, ale i mnohé iné.

Všetky sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky Slovenska. Od roku 1995 sú Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa zaradené do svetového prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2000 k nim pribudla i Dobšinská ľadová jaskyňa.

Vďaka neobyčajnej početnosti výskytu jaskýň a ich neopakovateľným prírodovedným a estetickým hodnotám sa Slovensko zaraďuje medzi významné jaskyniarske krajiny.

Pred návštevou jaskyne je dôležité nezabudnúť dobre sa obliecť, pretože teplota v jaskyniach sa i v lete pohybuje od 0 do 10°C.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews