Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Kežmarok


KezmarokKezmarok

Čo navštíviť v Kežmarku:
  1. Drevený artikulárny evanjelický kostol
  2. Evanjelické lýceum
  3. Historickú časť
  4. Kostol sv. Kríža
  5. Mestský hrad
Poloha východné Slovensko
Výhoda neďaleko Vysokých Tatier

Kežmarok sa nachádza na východnom Slovensku, je možné nazvať ho perlou pod Tatrami. Kežmarok je centrom regiónu Spiš a východiskom pre cesty do ďalších historických miest v okolí – Spišská Kapitula, Spišská Nová Ves, Spišský hrad, Levoča, ale aj do hôr ako Vysoké Tatry, do Pieninského národného parku alebo Slovenského raja. Kežmarok bol kráľovským mestom a sídlom 40 remeselných cechov. V súčasnosti má 18 tisíc obyvateľov. V Kežmarku sa nachádza celý komplex vzácnych kultúrno-historických pamiatok, ktoré stojí za to navštíviť počas vašej letnej dovolenky na Slovensku. Jednou z najvzácnejších je drevený artikulárny evanjelický kostol.

Drevený artikulárny evanjelický kostol

Drevený artikulárny kostol je jeden z 5 zachovaných kostolov svojho druhu v strednej Európe, pôvodne stavaný bez použitia klinca. Od roku 2008 je zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pochádza z čias prenasledovania protestantov. Pôvodná budova mala pravdepodobne pôdorys dnešného kostola a bola postavená v roku 1688. Dnešnú podobu dostal kostol v roku 1717, má pôdorys gréckeho rovnoramenného kríža. Zvonka možno každého nezaujme, treba ho spoznať zvnútra. Jeho baroková výzdoba patrí k najkrajším z piatich zachovaných kostolov svojho druhu. Jedinou kamennou časťou kostola je sakristia. Kostol sa nachádza pri evanjelickom lýceu a novom evanjelickom kostole.

Evanjelické lýceum

Unikátom v historickom meste Kežmarok je evanjelické lýceum s najväčšou historickou školskou knižnicou v strednej Európe. Leží v nej 150 tisíc zväzkov kníh a aj 53 prvotlačových kníh, ktoré boli vytlačené od vynájdenia kníhtlače v roku 1500. V budove evanjelickéhio lýcea sa nachádza najväčšia zbierka tlače 16.storočia na Slovensku, z tohto storočia je v ňom umiestnených až 2600 kníh. Počiatky lýcea siahajú do roku 1531. V lýceu pôsobilo niekoľko vynikajúcich európskych učiteľov a o kvalite školy v minulosti vypovedá aj mnoho úspešných a známych absolventov. Študovali tu napríklad významné slovenské osobnosti P. J.Šafárik, Samo Chalupka, Ján Chalupka, Janko Kráľ, Martin Rázus, Ivan Stodola, Jonáš Záborský, ale aj významný slovenský básnik P.O.Hviezdoslav.

Historická časť

Historická časť mesta Kežmarok sa rozprestiera na Hlavnom a Hradnom námestí, ktoré na seba pozvoľne naväzujú. Historická časť má tvar trojuholníka. Na jednom okraji je evanjelická časť s kostolmi a lýceom, na opačnom konci stojí Kežmarský hrad. Kostolné námestie s kostolom sv. Kríža sa nachádza uprostred historickej časti medzi hradom a evanjelickými budovami. Pri prehliadke historickej časti Kežmarku uvidíte radnicu a vedľa nej redutu. Radnica v 16.storočí vyhorela a na jej mieste dali postaviť novú radnicu v renesančnom slohu. Klasicistická budova reduty vznikla v roku 1818. Nachádza sa v nej mestská knižnica a kino. V centre Kežmarku vás upútajú ulice s meštianskymi domami a typickými vysokými strechami. Na Hlavnom námestí sa v dome č. 55 nachádza expozícia meštianskej bytovej kultúry. Historické jadro Kežmarku končí hradom, ktorý je dominantou mesta.

Kostol svätého Kríža

Rímskokatolícky kostol svätého Kríža bol postavený v 14.storočí a patrí medzi najväčšie kostoly na Slovensku. Kostol tvorí trojloďová bazilika, je zaujímaý neskorogotickým oltárom, ktorý pochádza zo 16.storočia. Pri kostole stojí renesančná zvonica z r.1591, ktorá je jednou z najkrajších v regióne Spiš.

Pre viac fotografií navštívte našu fotogalériu

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews