Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Komárno

KomárnoKomárnoKomárno

Čo navštíviť v historickom meste Komárno:
  1. Radnicu a historickú pešiu zónu
  2. Nádvorie Európy
  3. Vodárenská veža
  4. Pevnosť - rímske lapidárium

Mesto Komárno sa nachádza na ľavom brehu najväčšej slovenskej rieky Dunaj, asi o 20 km bližšie k Budapešti ako k Bratislave. Tesne za mestom sa vlieva do Dunaja ďalšia významná slovenská rieka Váh. Celé mesto je charakteristické svojou dvojjazyčnosťou, všetky nápisy sú v maďarčine aj v slovenčine. Komárno patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku a hoci ho v minulosti zasiahli požiare a povodne, historické jadro mesta sa zachovalo. Mesto je známe aj tým, že sa tu narodil Uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok a slávny spisovateľ historických románov Mór Jókay.

Do mesta možno prísť zo všetkých štyroch svetových strán. My absolvujeme virtuálnu prehliadku z východu v smere od Štúrova. Hneď na začiatku mesta vás upútajú dva kostoly. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z 18. storočia a Kostol sv. Rozálie z devätnásteho storočia. V diaľke je vidieť charakteristickú stavbu tohto mesta - vodojem alebo vodárenskú vežu. 28 metrová stavba zo začiatku minulého storočia je stále v prevádzkyschopnom stave, ale z dôvodu zvýšených tlakových pomerov sa už v súčasnosti nepoužíva.

Turisticky najzaujímavejšou časťou mesta Komárno je určite historická pešia zóna s množstvom architektonicky skvele zvládnutých a v poslednej dobe rekonštruovaných budov. Prvá vás určite upúta budova mestskej radnice na Námestí generála Klapku. Budova bola niekoľkokrát zničená a opätovne reštaurovaná. Na pravé poludnie sa na veži otvoria dvere a vystúpi z nich plechový panáčik, ktorý zahrá zaujímavú melódiu.

Pár krokov od radnice je najstarší pomník v meste - Trojičný stĺp zo 17. storočia. V roku 1992 bolo celé súsošie zreštaurované a osvetlené. Ďalšou zaujímavosťou je Dôstojnícky pavilón - komplex, ktorý slúžil ako ubytovňa pre dôstojníkov kráľovskej a cisárskej armády spolu s ich rodinami. Na jeho hlavnej fasáde je umiestnený nápis: VIRIBVS VNITIS – V jednote je sila - heslo Františka Jozefa I.

O 500 m ďalej sa nachádza pevnosť v tvare päťuholníka, kedysi najväčšia pevnosť monarchie. Pevnosť bola pôvodne postavená pre 200-tisícovú armádu. Údajne ju nebolo možné dobiť ani ľsťou, ani silou a odolala aj nájazdom turkov či napoleonským vojskám. Dnes v pevnosti nájdete kazematy, kasárne a bašty. Unikátom je bašta, v ktorej sa nachádza rímske lapidárium. Ďalej tu nájdete originály sarkofágov a epitafov z obdobiaRrímskej ríše nájdené na území Slovenska. Pevnosť pozostáva aj z obranných línií a predsunutých pevností. V 19. storočí prešla veľkou prestavbou. Vstupné do pevnosti je 50 Sk.

Na Palatínovej ulici sa nachádza najväčší kostol v meste - Kostol sv. Ondreja s nádhernými vitrážovými oknami. Každý deň o 15.00 hod. sa na ňom rozozvučia zvony na pamiatku zemetrasenia z roku 1783. Na nádvorí Podunajského múzea oproti kostolu je kultúrna pamiatka - socha významného maďarského spisovateľa Móra Jókaiho.

Malou odbočkou z historickej pešej zóny sa možno dostať na unikátne Nádvorie Európy - členitú spleť uličiek, kde každá budova je postavená v inom slohu, charakteristickom pre jednotlivé štáty Európy. Námestie Európy s fontánou uprostred je farebne veľmi bohaté. V budovách na námestí sú kaviarne, predajne suvenírov a rôzne obchody. Celé nádvorie je obkolesené sochami významných kráľov a panovníkov zašlých čias, ktorí boli určitým spôsobom spojení s mestom Komárno. Patrí medzi nich napríklad Belo IV, ktorý Komárnu udelil prvé mestské výsady ako aj cisárovna Mária Terérzia, ktorá mu udelila titul slobodného kráľovského mesta.

V parku na Námestí M. R. Štefánika je Pomník Dunajskej flotily a Pamätník obetiam násilia. Na ceste smerom do Komároma sa nachádza Pravoslávny chrám presvätej Bohorodičky. V 60-tych rokoch slúžil ako múzeum, ale dnes sa v ňom opäť slúžia sv. omše.

Všetky tieto historické a kultúrne či sakrálne pamiatky vytvárajú neopakovateľný genius loci tohto mesta. Komárno je mesto, ktoré sa počas letnej dovolenky na Slovensku určite oplatí navštíviť s fotoaparátom v ruke.

Pre viac fotografií navštívte našu fotogalériu

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews