Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Administratívne členenie Slovenska

Od 13. storočia bolo historicky územie dnešného Slovenska administratívno-správne rozčlenené na stolice a neskôr na župy, ktoré predchádzali administratívnemu členeniu Slovenska do troch krajov v roku 1960 - Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Súčasná podoba rozdelenia Slovenska na 8 krajov (vyšších územných celkov) a 79 okresov nadobudla platnosť v roku 1996 na základe ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja regiónov a prispela tak k systematizácii štátnej správy. Na Slovensku sa nachádza 2922 obcí, vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc, každá s vlastnou symbolikou erbu.

Jednotlivé kraje Slovenska májú svoje špecifiká, ktoré sú výsledkom vzájomných interakčných väzieb prírodných a humánnych zložiek. Práve v kvalite a kvantite týchto prvkov sa skrýva geografický potenciál kraja s významom pre ekonomiku Slovenska. V minulosti sa jednotlivé regióny Slovenska označovali názvami spájajúcimi sa s rázovitými etnografickými alebo prírodnými špecifikami. Tak vznikli regióny Gemer, Šariš, Spiš, Zemplín, Tekov, Orava, Kysuce, Ponitrie, Liptov, Považie, Záhorie a iné. Každý z regiónov je okrem iného charakteristický aj svojimi folklórnymi zvyklosťami.

V súčasnosti rozlišujeme na Slovensku z hľadiska administratívneho členenia 8 krajov:

Kraj Rozloha/ km² Obyvateľov Hustota /km² Okresov
Bratislavský kraj 2,052.6 603,699 249 8
Trnavský kraj 4,174.2 554,172 133 7
Trenčiansky kraj 4,501.9 600,386 133 9
Nitriansky kraj 6,343.4 708,498 112 7
Žilinský kraj 6,808.4 694,763 102 11
Banskobystrický kraj 9,454.8 657,119 70 13
Prešovský kraj 8,974.5 798,596 89 13
Košický kraj 6,751.9 771,947 114 11

Kraje na Slovensku sa skoncentrovali okolo najväčších miest Slovenska. Odlišujú sa počtom obyvateľov, hustotou zaľudnenia a aj vekovou štruktúrou. Napríklad Banskobystrický kraj je rozlohou najväčší, naopak Bratislavský najmenší, avšak s najvyššou hustotou zaľudnenia. V Košickom kraji žije najväčší počet obyvateľov, v Trnavskom kraji ich žije najmenej. Z okresov dosahuje najväčšiu rozlohu okres Levice, najmenšiu má okres Banská Štiavnica.

Zoznam okresov Slovenskej republiky a ŠPZ (štátne poznávacie značky vozidiel Slovenskej republiky).

  1. Pozri tiež Vzdialenosti slovenských miest

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews