Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Rieky na Slovensku

Váh

Dĺžka: 403 km
Pramení: Čierny Váh – Kráľova hoľa, Biely Váh – pod Kriváňom

Najdlhšou riekou na Slovensku je rieka Váh. Meria 403 km. Na jej brehoch vyrástlo niekoľko významných miest, je atrakciou pre turistov, ponúka výborné podmienky pre vodné športy, napríklad pre splavovanie. Celé územie okolo rieky Váh sa nazýva Považie. Rieka je sútokom Čierneho a Bieleho Váhu a tečie zo severu Slovenska na juh. Čierny Váh pramení na Kráľovej holi a Biely Váh po vrcholom Kriváň vo Vysokých Tatrách. Váh je ľavým a zároveň najväčším prítokom Dunaja. Prítokom Váhu sú napríklad rieky Orava, Kysuca, Demänovka, Ľubochnianka, Nitra a ďalšie. Najväčší pravostranný prítok Váhu je Orava, ktorá meria 60 km. Vlieva sa doňho pri Kraľovanoch. Prítokom Váhu je aj Kysuca, ktorá pramení v Javorníkoch. Kysuca sa do Váhu vlieva v Žiline. Je dlhá 66 km. Do Váhu sa vlieva aj Vlára, ktorá má dĺžku 42,5 km.

Dunaj

Dĺžka na území Slovenska: 172 km
Pramení: Nemecko, Čierny les, cez Slovensko len preteká

Dunaj je najväčšia rieka. Nepramení na Slovensku, ale nim preteká. Pramení v Nemecku. Tvorí hranicu Slovenska so susednými štátmi v dĺžke 172 km. Priteká z Nemecka, cez Rakúsko a zo Slovenska tečie do Maďarska a odtiaľ do Rumunska, kde sa vlieva do Čierneho mora.

Morava

Dĺžka na území Slovenska: 119 km
Pramení: Česko, Kralický Snežník

Rieka Morava priteká z Čiech, pod Devínom sa vlieva do Dunaja. Tvorí hranicu s Českom a Rakúskom v dĺžke 119 km. Celkovo meria 329 km. Jej prítokom je napríklad rieka Myjava alebo Chvojnica. Myjava pramení v Bielych Karpatoch a vlieva sa do Moravy pri Kútoch.

Nitra

Dĺžka: 197 km
Pramení: Malá Fatra

Rieka Nitra je najväčší ľavostranný prítok Váhu. Pramení na svahoch Malej Fatry. Meria 197 km. Preteká cez mesto Nitra. Jej prítokom je Žitava, ktorá pramení v Pohronskom Inovci a má dĺžku 99 km.

Hron

Dĺžka: 298 km
Pramení: Kráľova hoľa

Hron patrí medzi najväčšie rieky na Slovensku, meria 298 km. Pramení tam, kde väčšina slovenských riek, na Kráľovej Holi. Vlieva sa do rieky Dunaj, pri meste Štúrovo. Prítokom rieky Hron je Slatina, Čierny Hron a ďalšie. Slatina sa do Hrona vlieva vo Zvolene. Slatina pramení v Poľane a meria 55 km.

Ipeľ

Dĺžka: 232 km
Pramení: Veporské vrchy

Ipeľ je prítokom Dunaja a tvorí hranicu s Maďarskom v celkovej dĺžke 140 km. Pramení vo Veporských vrchoch a jej prítokom je rieka Kriváň, Tisovník, Suchá a iné. Vo Veporských vrchoch pramení aj rieka Rimava.

Tisa

Dĺžka na území Slovenska: 7 km

Tisa odvodňuje východné Slovensko a na našom území tvorí hranicu s Maďarskom.

Slaná

Dĺžka na území Slovenska:  110 km
Pramení: Stolické vrchy

Rieka Slaná preteká územím Slovenska v dĺžke 110 km, celkovo meria 229 km. Pramení v Stolických vrchoch. Jej prítokom je napríklad Turiec. Najväčším prítokom je Hornád, ktorý do nej ústí v Maďarsku. V Maďarsku sa do nej vlieva aj Bodva.

Hornád

Dĺžka na území Slovenska: 193 km
Pramení: Kráľova hoľa

Hornád je prítokom Slanej, pramení na Kráľovej holi a meria 286 km. Cez územie Slovenska preteká v dĺžke 193 km. Patrí k najväčším riekam na Slovensku. Je tiež riekou, ktorá tvorí hranicu Slovenska s Maďarskom v dĺžke 19 km. Najväčším prítokom Hornádu je Torysa.

Torysa

Dĺžka: 129 km
Pramení: Levočské vrchy

Torysa pramení v Levočských vrchoch a je najväčším prítokom Hornádu. Do Hornádu sa vlieva v Košickej kotline. Jej dĺžka je 129 km.

Hnilec

Dĺžka: 89 km
Pramení: Kráľova hoľa

Hnilec patrí medzi rieky, ktoré pramenia pod Kráľovou hoľou. Vlieva sa Hornádu a meria 89 km.

Dunajec

Dĺžka na území Slovenska: 17 km

Dunajec je pohraničná rieka, tvorí hranicu s Poľskom v pohorí Pieniny. V Poľsku sa vlieva do Visly, ktorá ústí do Baltského mora. Celkovo meria 251 km, územím Slovenska preteká v dĺžke 17 km.

Viac informácií o splavovaní Dunajca.

Vodstvo a všeobecné informácie o slovenských riekach

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews