Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

s

Svetové dni

Ponúkame Vám zoznam najvýznamnejších svetových dní a mediznárodných dní oslavovaných na Slovensku a vo svete.

8 september   Medzinárodný deň gramotnosti UNESCO, oslavuje sa od 1967
11 september       Svetový deň prvej pomoci Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – IFRCCS, pod týmto názvom sa pripomína od 2003, 2000 – 2002 pod názvom Európsky deň prvej pomoci
14 september Dni európskeho kultúrneho dedičstva European Heritage Days – pôvodne iniciované vo Francúzsku v 1984 ako dni otvorených dverí v historických pamiatkach, ustanovené v 1991 Radou Európy, oslavujú sa od 1992, od 1999 sú spoločnou akciou Rady Európy a Európskej komisie
16 september Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy OSN, vyhlásený v 1994, pripomína sa od 1995, v 1987 bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
21 september Medzinárodný deň mieru OSN, vyhlásený v 1981, oslavuje sa od 1982
22 september World Rose Day pre pripomenutie a zdieľanie traumy pacienta s rakovinou
22 september Svetový den bez aut od roku 2000
26 september       Európsky deň jazykov Rada Európy, vyhlásený v 2001
27 september Světový den cestovného ruchu Svetová organizácia cestovného ruchu – UNWTO, vyhlásený v 1979, pripomína sa od 1980
28 september Svetový deň srdca  
28 september Svetový deň besnoty
prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews