Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Telefonovanie na Slovensku

Pevné linky

Pevnú linku poskytujú spoločnosti:

  1. T-com
  2. Orange

Výhodou pevnej linky je najväčší rozsah pokrytia na území Slovenska a kvalitný signál. Telefónny prístroj nie je závislý od batérie ako mobilné telefóny, užívateľ pevnej linky je preto technicky dostupný stále. V súčasnosti sú spolu so zriadením pevnej linky ponúkané rôzne výhodné programy napríklad v kombinácii s internetom alebo televíziou.

Verejné telefónne búdky

Verejné telefónne búdky ustúpili do úzadia, pretože sa mobilná komunikácia veľmi rozšírila a veľa ľudí používa na telefonovanie v teréne práve mobilné telefóny. V súčasnosti je možné  nájsť v mestách telefónne búdky, ale nájdete aj veľa nefunkčných. Používajú sa v nich euro mince alebo predplatené telefónne karty.

Telefónna predvoľba Slovenskej republiky

Telefónna predvoľba na Slovensko: 00421 alebo +421

Počas telefonovania na Slovensko zo zahraničia pridáme k tejto predvoľbe telefónnu predvoľbu konkrétneho mesta, v závislosti od obvodu, do ktorého voláme, ale z telefónnej predvoľby mesta vynecháme 0 a pridáme konkrétne účastnícke číslo. Všetky mestské obvody majú svoje predvoľby začínajúce 0.

Príklad telefónneho čisla:

Telefónne číslo na Slovensku je:
02/54789652

02 - telefónna predvoľba mesta, 54789652 - konkrétne účastnícke číslo

Telefonovanie zo zahraničia:
+421 2 54789652 alebo 00421 2 54789652

Telefónne predvoľby miest na Slovensku:

Mesto Tel. predvoľba
Bratislava 02
Dunajská Streda
031
Trenčín
032
Trnava
033
Senica
034
Nové Zámky
035
Levice
036
Nitra
037
Topoľčany
038
Žilina
041
Považská Bystrica
042
Martin
043
Liptovský Mikuláš
044
Zvolen
045
Prievidza
046
Lučenec
047
Banská Bystrica
048
Prešov
051
Poprad
052
Spišská Nová Ves
053
Bardejov
054
Košice
055
Michalovce
056
Humenné
057
Rožňava 058

Mobilní operátori

V súčasnosti pôsobia na Slovensku traja mobilní operátori:

  1. Orange
  2. T-mobile
  3. O2

Zákazník má možnosť vybrať si poskytovateľa mobilných služieb. Výber sa uskutočňuje na základe ponuky jednotlivých spoločností, zákazník si vyberá podľa vlastných kritérií a toho, čo mu momentálne vyhovuje a aká ponuka ho zaujme.

Môžete si vybrať, či chcete telefonovať prostredníctvom paušálu alebo karty. Paušál vás viaže pravidelnou mesačnou platbou a obdobím, na ktoré uzatvoríte zmluvu. K paušálu však dostanete nový telefón. Po skončení zmluvného obdobia máte možnosť znova uzatvoriť zmluvu a dostať nový mobilný telefón. Vyberáte si z rôznych programov.

Pokiaľ sa nechcete viazať zmluvami a neplánujete mobilné telefonovanie využívať pravidelne, ale skôr sporadicky, môžete si zabezpečiť kartu s kreditom, ktorý dobíjate podľa potreby. Kartu na dobitie dostanete kúpiť aj v niektorých obchodoch, na čerpacích staniciach alebo v novinových stánkoch, kredit si dobijete aj v bankomate alebo online prostredníctvom internet bankingu cez webovú stránku mobilných operátorov. Orange poskytuje Prima kartu, T-mobile Easy kartu.

 

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews