Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Trnava

Dom Sv. Mikuláša Pešia zóna v Trnave a Mestská veža v pozadí Trojičné námestie v Trnave a Mestská veža

Čo navštíviť v meste Trnava:
  1. Trojičné námestie s vežou
  2. Mestské opevnenie
  3. Dóm sv. Mikuláša
  4. Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa – unikátne sochy a oltár

Trnava je pekné, z hľadiska histórie veľmi významné mesto. Nazýva sa aj „slovenský Rím“, pretože sa pýši niekoľkými desiatkami kostolných veží, a teda v pomere k ploche mesta veľkým množstvom kostolov. Trnava dnes patrí medzi univerzitné mestá. Je sídlom dvoch veľkých univerzít, Trnavskej univerzity a Univerzity svätého Cyrila a Metoda, okresným a zároveň krajským mestom. V Trnave nájdete množstvo obchodov, kiná, divadlo. Nakúpiť môžete v obchodno-zábavnom centre Max, v ktorom je aj Cinemax kino. Na okraji mesta je aj McDonald. Pri prehliadke mesta môžete zaparkovať na niektorom z viacerých mestských parkovísk, ktoré sú priamo v centre. Z autobusovej a železničnej stanice sa do centra mesta, na Trojičné námestie, dostanete za pár minút. Na námestí si môžete oddýchnuť na lavičke alebo si posedieť pri káve na terasách a vychutnať si čaro mesta.

Mestské opevnenie

Ak chcete spoznať Trnavu, začnite v historickom centre mesta. Historické centrum je obklopené mestským opevnením, hradbami, ktoré chránili v minulosti mesto pred nepriateľmi. Hradby sa zachovali najmä v západnej a východnej časti historického centra. Sú významnou pamiatkou mesta, pochádzajú z 13. storočia, odkedy boli viackrát prestavované. Do dnešných čias sa zachovalo 1,5 km hradieb. Tento ochranný múr mesta bol pôvodne vysoký  8 – 10 metrov a široký 3m. Hradby sa nachádzajú hneď za Dómom sv. Mikuláša. Cez ne sa dostanete k nadchodu, ktorý spája historickú Trnavu s modernými sídliskami.

Námestie sv. Mikuláša – Dóm sv. Mikuláša

Najstarším pôvodným historickým miestom Trnavy je námestie sv. Mikuláša s Dómom sv. Mikuláša. Dóm sv. Mikuláša je neskorogotická trojloďová bazilika pochádzajúca z 15. storočia. V rokoch 1534 – 1820 bola sídlom ostrihomského arcibiskupa. V kaplnke baziliky je obraz Panny Márie, ktorý podľa niektorých veriacich slzil po vpáde Turkov na naše územie v roku 1663. Slzenie sa zopakovalo v roku 1708. V Dóme sv. Mikuláša sa každoročne koná festival organovej hudby. Vedľa Dómu sa nachádza bývalý arcibiskupský palác. Oproti vchodu do Dómu sv. Mikuláša je významná historická pamiatka mesta Trnavy i Slovenska, Oláhov seminár, v ktorom v súčasnosti sídli múzeum knižnej kultúry. V blízkosti sa nachádza Dom hudby s pamätnou izbou hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského. V Dome hudby nájdete aj múzeum rezofonických gitár, ktoré je jediné v celej v Európe.

Trojičné námestie – Mestská veža

Ďalším historickým miestom Trnavy je veľmi príjemné Trojičné námestie. Dostanete sa naň z námestia a Dómu sv. Mikuláša po úzkej uličke M. Schneidera Trnavského a Hviezdoslavovej ulici. Námestia sú od seba vzdialené len niekoľko metrov. Na Trojičnom námestí je 57 metrov vysoká mestská veža. Na veži sú hodiny a zvony, na jej vrchole sa nachádza pozlátená socha Panny Márie. Ak vystúpite na  vyhliadkovú terasu, naskytne sa vám pekný výhľad na mesto. Vo veži sídli turistický informačný servis. Vyhliadkové výstupy na vežu sú o 10.30, 13.30 a 15.30 hodine. Na okraji námestia sa nachádza Divadlo Jána Palárika. Prvé predstavenie sa v ňom uskutočnilo v roku 1831. V strede námestia dominuje súsošie Najsvätejšej Trojice a okolie tvoria renesančné meštianske domy.

Univerzitné námestie – katedrálny chrám

Keď prejdete z Trojičného námestia vedľa pošty po Hornopotočnej ulici smerom k Univerzitnému námestiu, uvidíte pred sebou budovu Trnavskej univerzity. Umeleckou ranobarokovou stavbou je univerzitný katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa na Univerzitnom námestí, ktorý pochádza z roku 1637. Nachádzajú sa v ňom unikátne sochy ako aj vzácny drevený oltár z roku 1640. Tento oltár je jedným z najväčších drevených oltárov v Európe. V okolí sú historicky významné univerzitné budovy.

História mesta Trnava

Trnava vznikla približne v 9.storočí, kedy bola dôležitou križovatkou obchodných ciest a rozvoj obchodu podporoval jej rozmach. Prvá písomná zmienka o Trnave pochádza z roku 1211. Z roku 1238 pochádza ďalšia listina, ktorá dosvedčuje, že Trnava sa stala prvým slobodným kráľovským mestom Slovenska. Túto výsadu jej určil kráľ Belo IV. V 16. storočí sa Trnava zmenila na významné obchodné miesto a počet jej obyvateľov rástol. Rozvíjali sa remeslá, obchod, zatiaľ čo poľnohospodárstvo bolo v úzadí. Trnava sa v roku 1543 stala aj sídlom ostrihomského arcibiskupa, pretože Ostrihom (v dnešnom Maďarsku) bol obsadený Turkami. Týmto sa Trnava stala kultúrnym a cirkevným centrom vtedajšieho  Uhorska a bola ním počas ďalších 300 rokov. 17. storočie prinieslo vznik prvej univerzity v Trnave, ktorú v roku 1635 založil Peter Pázmány.  Bola jednou z najvýznamnejších univerzít vo vtedajšom Uhorsku (Slovensko bolo v tom čase súčasťou Uhorska). O viac ako sto rokov bola univerzita premiestnená do Budína.

TrnavaTrnava

Trnava sa stala významným univerzitným strediskom vzdelanosti. Študovali a pôsobili tu významné osobnosti Slovenska ako napríklad Anton Bernolák, ktorý sa pokúsil o uzákonenie spisovnej slovenčiny. V Trnave založil spolu s ďalšími spolok Slovenské učené tovarišstvo, ktoré hlásalo osvietenské myšlienky. V roku 1846 bola dostavaná prvá konská železnica spájajúca Bratislavu a Trnavu. 19. storočie prinieslo priemyselný rozmach a v tomto období sa začal stavať cukrovar. V roku 1870 vznikol v Trnave Spolok svätého Vojtecha. V 20. storočí sa Trnava stala významným kultúrnym a hospodárskym strediskom Slovenska.

Pre viac fotografií navštívte našu fotogalériu

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews