Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Trnavský kraj


Čo navštíviť v meste Trnava

Krajské mesto: Trnava
Rozloha: 4,174.2 km²
Počet obyvateľov: 554,172
Hustota: 133 /km²
Okresov: 7

Trnavský kraj leží v západnej časti Slovenska a susedí s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Trnavský kraj tvorí 7 okresov - Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica. Voči hlavnému mestu Bratislava má Trnavský kraj priaznivú polohu a predstavuje jeho širšie spádové územie. Južnou časťou svojho územia zasahuje Trnavský kraj do Podunajsko regiónu, ktorý sa formuje okolo osi Viedeň – Bratislava – Györ.

Prírodné pomery

Veľkú časť pestrého Trnavského kraja zaberá Podunajská a Záhorská nížina, ktoré sú od seba oddelené bariérou Malých Karpát. Na severovýchode do neho zasahujú výbežky Považského Inovca, na západe Dolnomoravský úval, Myjavská pahorkatina a Biele Karpaty. Nížiny patria do teplej klimatickej oblasti, horské masívy do mierne teplej. Rieka Váh pretína Trnavský kraj na dve časti. Západnú odvodňuje Morava a Myjava, južnú časť Váh, Malý Dunaj a Dudváh. Na sprašových pahorkatinách sa vyvinuli černozeme, pozdĺž riek nivné pôdy. Záhorská nížina je pokrytá viatymi pieskami, ktoré spevňuje borovicový porast. Lužné lesy nájdeme v okolí Moravy a Malého Dunaja. Priaznivé klimaticko-pôdne pomery zaraďujú Trnavský kraj medzi regióny s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom na Slovensku. Na území kraja sa nachádza chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, zasahujú sem aj Biele Karpaty a Záhorie. Okrem nich sú na území Trnavského kraja desiatky prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a chránených areálov.

Územia a okresy patriace do Trnavského kraja:

 
ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews