Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Vodstvo Slovenskej Republiky

Na území Slovenska pramení množstvo riek. Veľa z nich pramení na Kráľovej holi, iné rieky Slovenskom len pretekajú. Najväčšia rieka, ktorá preteká cez územie južného Slovenska je rieka Dunaj, ktorá ústi do Čierneho mora.

Rieky na Slovensku

Úmoria riek

1.Čierne more
2.Baltské more

Rieky na Slovensku patria do úmoria Čierneho a Baltského mora. Do Čierneho mora patrí väčšina územia. Do Baltského mora ústí rieka Dunajec a Poprad. Poprad sa vlieva v Poľsku do Dunajca a Dunajec sa v Poľsku vlieva do rieky Visly. Ostatné rieky patria do úmoria Čierneho mora. Na Slovensku sú dve hlavné povodia, z ktorých jedno je na západe územia a druhé na východe. Na západe sa rieky vlievajú do Dunaja, ktorý vodu odvádza do Čierneho mora a a rieky z východného povodia sa v Maďarsku vlievajú do Tisy. Najväčšia rieka, ktorá preteká cez územie južného Slovenska je rieka Dunaj. Do Dunaja zo západu priteká rieka Morava, vlieva sa do neho aj rieka Váh, Nitra a Ipeľ. Rieka Tisa má na území Slovenska dve hlavné povodia, povodia Bodrogu a Slanej. Tisa sa v Rumunsku vlieva do Dunaja.

Rieky

Na Slovensku pramení niekoľko riek. Veľa z nich pramení na Kráľovej holi. Niektoré rieky tvoria hranicu s okolitými štátmi, je to viac ako 620 km. Je to napríklad Dunajec na severe, Dunaj na juhu, Morava na západe. Celková dĺžka riek na území Slovenska je 49 774,8 km. K veľkým a známym riekam patrí Váh, Dunaj, Morava, Myjava, Nitra, Orava, Hron, Hornád, Slaná a ďalšie.. Hranicu s Maďarskom tvorí rieka Ipeľ a na východe Slovenska nájdeme aj rieky Bodrog, Latorica a Ondava. Najkratšia rieka je Čierna voda, meria 41 km. Latorica a Laborec na východe Slovenska sú prítokmi rieky Bodrog.  

Viac o slovenských riekach

Jazerá na Slovensku

Okrem riek je na Slovensku veľa priehrad a jazier. Jazerá sú vodné nádrže, ktoré vznikli prirodzene. Len vo Vysokých Tatrách sa nachádza okolo 175 plies. Plesá sú jazerá, ktoré vznikli ľadovcovou činnosťou. Najväčšie z nich je Veľké Hincovo pleso, ktoré má rozlohu 20 hektárov a svojou hĺbkou 53 metrov je najhlbším plesom na Slovensku. Ďalšie tatranské jazerá sú: Štrbské pleso, Popradské pleso, Skalnaté pleso, Zbojnícke pleso, Velické pleso, Žabie, Krivánske zelené pleso, Roháčske plesá a ďalšie. V Nízkych Tatrách je jedno pleso, Vrbické pleso, je hlboké 4 m. Vo Vihorlatských vrchoch je jazero Morské oko alebo Vinné. V Spišskej Magure sa nachádza Jezerské jazero.

Okrem prirodzených vodných nádrží sú na Slovensku aj umelé vodné nádrže. Sú to rybníky a priehrady, v okolí Banskej Štiavnice boli v 18. a 19.storočí vybudované tzv.tajchy – ich voda slúžila na pohon čerpadiel. Najväčšie rybníky sú Senné a Hrhovské rybníky. Najviac priehrad je na najdlhšej rieke Slovenska Váh, napríklad Liptovská Mara pri Liptovskom Mikuláši alebo Sĺňava v Piešťanoch. Veľké a známe priehrady sú Oravská priehrada na severe krajiny a Zemplínska Šírava na východe, Domaša na rieke Ondave, Senecké jazerá na západe Slovenska, Zlaté piesky v Bratislave, Zelená voda.  

Minerálne vody

Slovensko je bohaté na minerálne a termálne vody. Tie vyvierajú z prameňov. Minerálne voda vzniká presakovaním cez horniny, z ktorých priberajú minerálne látky. Vody nazývame termálne vtedy, ak je ich teplota vyššia ako 15 stupňov C. Hypertermálne vody majú teplotu viac ako 42 stupňov C. Na Slovensku sa nachádza až 1470 miest, odkiaľ vyviera minerálna voda.

Najznámejšie minerálne pramene, ktorých voda sa plní do fliaš ako prírodná stolová voda, sú Salvator, Kláštor pod Znievom –Kláštorná, Slatina, Rajec, Trenčianske Mitice - Mitická, Santovka, Budiš. Liečivé minerálne vody sa do fliaš plnia a predávajú v obchodoch tiež, je to napríklad Cígeľka, Korytnica, Fatra.

Pri termálnych prameňoch boli vybudované kúpele, v ktorých sa dodnes liečia rôzne ochorenia a zároveň slúžia aj na relaxačné pobyty. Minerálne a termálne vody sú v 17 najvýznamnejších kúpeľoch na Slovensku. Patria sem kúpele v Piešťanoch, Bojniciach, Smrdákoch, Dudinciach, Turčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach, Kováčovej, Korytnici, Bardejove a ďalšie. V Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach lieči voda choroby pohybovej a nervovej sústavy. Voda v Piešťanoch dosahuje až 70 stupňov C. Poruchy krvného tlaku, nervové a duševné ochorenie lieči termálna voda vo Vyšných Ružbachoch. V Turčianskych Tepliciach sa liečia choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek. V Smrdákoch sa liečia kožné ochorenia.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews