Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Žilinský kraj


Krajské mesto: Žilina
Rozloha: 6,808.4 km²
Počet obyvateľov: 694,763
Hustota: 102 /km²
Okresov: 11

Žilinský kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a tvorí ho 11 okresov – Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Jeho severná hranica je štátnou hranicou s Poľskom a na severozápade s Českou republikou. Tieto hranice sú prirodzené a tvoria ich hrebene Západných Tatier, Oravských a Moravsko-Sliezskych Beskýd a Javorníkov.

Prírodné pomery

Atraktívne prostredie Žilinského kraja bolo formované geologickými útvarmi od prvohôr až po štvrtohory. Súčasťou vnútorných a vonkajších Západných Karpát je flyšové, bradlové a kryštalické pásmo s priľahlými neogénnymi kotlinami. Jadro Žilinského kraja tvorí Žilinská, Liptovská, Turčianska a Oravská kotlina, ktoré sú obklopené pohoriami. Pestrosť povrchu a vysoká nadmorská výška sú príčinou chladného a vlhkého podnebia. Hydrogeografickou osou kraja je rieka Váh, ktorá na území kraja priberá prítoky Belú, Oravu, Kysucu, Revúcu, Turiec a Rajčianku. Vodné nádrže Oravská priehrada a Liptovská Mara vyrovnávajú výkyvy v prietoku Váhu. Najrozšírenejším pôdnym typom v Žilinskom kraji sú hnedé lesné pôdy, na vápencoch a dolomitoch Malej a Veľkej Fatry rendziny, v Žilinskej kotline ilimerizované pôdy a vo vyšších polohách Tatier podzolové pôdy. Výnimočnosť prírody Žilinského kraja zvýrazňujú desiatky chránených územíTatranský národný Park (TANAP), Národný park Nízke Tatry (NAPANT), Malá Fatra, Veľká Fatra a chránené krajinné oblasti Súľovské skaly, Kysuce a Chočské vrchy.

Územia a okresy patriace do Žilinského kraja:

 
ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews