Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Hvezdárne na Slovensku

Vo hvezdárňach a planetáriách na Slovensku si môžete pozrieť cez teleskopy a ďalekohľady nočnú oblohu, astronomické javy, Slnko, planéty. Hvezdárne obvykle ponúkajú verejnosti tematické programy pre exkurzie, astronomické krúžky, populárno-vedecké a odborné prednášky, besedy, premietanie filmov. Hvezdárne sa v astronómii niekedy nazývajú aj observatória. Planetárium sa nachádza v piatich hvezdárňach na Slovensku. V Hlohovci, v Žiari nad Hronom, v Hurbanove, v Košiciach a Prešove. Návšteva hvezdárne je veľmi vhodná pre žiakov a každého, koho zaujímajú  astronomické úkazy vo vesmíre. 

Hvezdáreň v Hurbanove

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove uskutočňuje vedecké pozorovania, organizuje rôzne astronomické podujatia, súťaže, konferencie, umožňuje pomaturitné štúdium. Pre verejnosť je otvorená v pracovných dňoch. Hromadnú exkurziu je potrebné si vopred dohodnúť na telefónnom čísle 035/7602485. Jednotlivci majú možnosť absolvovať večerné prehliadky v piatok, v období od októbra do marca o 17.30 hodine a od apríla do septembra o 19.30 hodine. Vstupné je 50 Sk. V parku pri hvezdárni sa nachádza socha Kopernika a slnečné hodiny. Hvezdáreň má pracovisko aj v Nitre na ulici Fatranská. V Nitre sú návštevné dni každú stredu a štvrtok.

Hvezdáreň v Sobotišti

Hvezdáreň v Sobotišti, založená v roku 1972, sa nachádza v priestoroch miestnej základnej školy, asi 250 m od centra obce. Je amatérskym pracoviskom, všetky aktivity vykonávajú členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti.

Návštevné hodiny sú každú sobotu v čase
Apríl – september : 20.00 – 22.00
Október – marec : 19.00 – 21.00

Skupinové návštevy je možné dohodnúť i v inom termíne. Vstupné je dobrovoľné

Návštevníkom ponúka videoprojekciu astronomických snímok a animácií, sledovanie meteorologických javov, za priaznivého počasia pozorovanie planét a objektov nočnej oblohy.
Kontakt: mobil – 0903105735 (RNDr. S. Štefeček), mail – sveste@hvezdaren-sobotiste.sk . Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.hvezdaren-sobotiste.sk .

Ďalšie hvezdárne

 1. Hvezdáreň v Partizánskom časť Veľké Bielice
 2. Tekovská hvezdáreň v Leviciach
 3. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
 4. Hvezdáreň a planetárium v Prešove
 5. Hvezdáreň a planetárium v Košiciach
 6. Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci
 7. Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom
 8. Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici
 9. Hvezdáreň v Žiline
 10. Hvezdáreň v Medzeve
 11. Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
 12. Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
 13. Hvezdáreň v Michalovciach

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews