Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Pamätníky a pamätné miesta na Slovensku

Na Slovensku máme niekoľko pamätníkov, ktoré nám pripomínajú rôzne osobnosti alebo udalosti slovenskej histórie. Ak dokumentujú udalosti, väčšinou sú to vojnové udalosti z obdobia druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Takýto pamätník je napríklad Slavín v Bratislave, pamätník s múzeom v Banskej Bystrici alebo na Dukle. Pamätníky dokumentujú a zobrazujú aj významné osobnosti kultúrneho a politického života krajiny. Na Slovensku má pamätník napríklad spisovateľ Pavol Országh Hviezdoslav, politická osobnosť Milan Rastislav Štefánik a iní.

Historických miest, ktoré sú významnými pamätníkmi histórie, je tiež niekoľko, my vám predstavujeme napríklad významné zvyšky rímskeho tábora na území Slovenska patriace do systému opevnenia hraníc Rímskej ríše - Limes Romanus. Pamiatka Limes Romanus je v zozname kandidátov čakajúcich na zapísanie do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Slavín

Miesto: Bratislava, západné Slovensko

Slavín je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska, ktorá symbolizuje oslobodenie Bratislavy počas druhej svetovej vojny. Pamätník spojený s vojenským cintorínom sa nachádza v Bratislave, v Starom meste neďaleko Bratislavského hradu. Zo Slavínu je pekný výhľad na mesto.

Nemecká

Miesto: Nemecká,stredné Slovensko

V Nemeckej nájdete významný Pamätník SNP. Pamätník a pamätná izba sú národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska dokumentujúcou udalosti, pri ktorých bolo v roku 1945 popravených a spálených v peci vápenky okolo 500 ľudí. Vrahmi obetí bolo nemecké gestapo a príslušníci Hlinkovej gardy. V blízkosti je pamätník pripomínajúci plameň pece. Pamätník SNP sa nachádza na strednom Slovensku, medzi mestami Brusno a Podbrezová, neďaleko mesta Brezno.

Pamätník na Dukle

Miesto: Svidník, východné Slovensko

Pamätník československej armády sa nachádza pri meste Svidník na východnom Slovensku. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Dukliansky priesmyk bol miestom, na ktorom sa odohrali významné boje počas Slovenského národného povstania v roku 1944. Pri oslobodzovaní Československa sa tu uskutočnila prelomová karpatsko-dukelská operácia. V doline nazvanej Údolie smrti sa nachádzajú dva tanky. Z vyhliadkovej veže si môžete prezrieť historické miesto bojiska, alebo prejsť po vyznačenom chodníku k bunkrom. Nachádza sa tu aj 28 m vysoký pamätník so sochou. Okrem pamätníka je možné si pozrieť aj cintorín vojakov, ktorí padli počas oslobodzovania vtedajšieho Československa. V neďalekom Svidníku sa nachádza vojenské múzeum.

Štefánikova mohyla na Bradle

Miesto: západné Slovensko, obec Brezová pod Bradlom, Košariská, medzi Piešťanmi a Senicou

Múzeum Milana Rastislava Štefánika, generála, astronóma a politika, sa nachádza v jeho rodnom dome v obci Košariská. V Štefánikovom múzeu sú vystavené osobné predmety, suveníry z ciest, uniforma generála francúzskej armády. Na Bradle, nad obcou Brezová pod Bradlom a Košariská, stojí na mieste, kde je Štefánik pochovaný, mohutná mohyla. K mohyle sa dostanete z obce Brezová pod Bradlom.

Pamätník Hviezdoslava

Miesto: Bratislava, západné Slovensko

Socha významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava stojí na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pred historickou budovou Slovenského národného divadla. Pred mohutným pamätníkom sa nachádza fontána, v okolí sú lavičky na posedenie.

Pamätník Ľudovíta Štúra v Modre

Miesto: Modrá,západné Slovensko

Súsošie Ľudovíta Štúra je možné vidieť v Modre, jeho socha je postavená aj v Žiline. Múzeum Ľudovíta Štúra sa nachádza v Modre, v priestoroch bývalej radnice z 19. stor. V múzeu sú pre návštevníkov k dispozícii aj informácie o vývoji mesta, remesiel, vinohradníckej tradície, keramiky a historického nábytku na Slovensku. Hrob Ľudovíta Štúra sa nachádza v Modre.

Pamätník SNP v Banskej Bystrici

Miesto: Banská Bystrica, stredné Slovensko

Vysoký pamätník Slovenského národného povstania obkolesuje múzeum, za pamätníkom sa nachádza vojenský park s expozíciou tankov a lietadielo z vojnového obdobia. Pamätník SNP sa nachádza v Banskej Bystrici neďaleko námestia.

Rodný dom Štúra a Dubčeka v Uhrovci

Miesto: Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou, západné Slovensko

Obaja významní slovenskí prebuditelia sa narodili v tom istom dome v dedinke Uhrovec. Rodný dom týchto významných slovenských osobností je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska. Ľudovít Štúr je zakladateľ spisovnej slovenčiny a Alexander Dubček bol významný politik, po ukončení komunistickej totality na Slovensku pôsobil ako prezident. Rodný dom Štúra a Dubčeka je otvorený od mája do októbra, v utorok až sobotu od 8 do 16.30 hodiny. Od novembra do apríla je sprístupnený v pondelok až piatok od 8 do 16 hodiny.

Socha Jánošíka v Terchovej

Miesto: Terchová

Za obcou Terchová, pri vstupe do hôr Malej Fatry, sa nachádza socha historickej postavy legendárneho slovenského zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Socha je vysoká 7,5 metra. Miesto, kde sa pamätník nachádza, je východiskom pre horskú túru smerujúcu napríklad k Jánošikovým dieram.

Komárno - pevnosť

Komárno patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Je pozoruhodné svojou atraktívnou pevnosťou, ktorú nedobili ani napoleónske vojská. Pevnosť bola postavená v 16.storočí na mieste stredovekého hradu a pôvodne mala slúžiť ako obrana proti Turkom, tvoria ju bašty, kazematy a kasárne. Samotný pevnostný systém je dlhý niekoľko kilometrov. Posledná prestavba pevnosti sa uskutočnila v 19.storočí, kedy bola najväčšou obrannou pevnosťou Rakúsko–Uhorska. Pri návšteve tohoto historického miesta vám určite neunikne bašta, v ktorej je umiestnené Rímske lapidárium s originálmi sarkofágov a epitafmi z rímskych čias, nájdenými na území Slovenska. K pevnosti, ktorá slúžila pre 200 tisícovú armádu, patria aj obranné línie v okolí. Pevnosť v Komárne je najvýznamnejšou a najrozsiahlejšou pamiatkou tohto typu nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ako národná kultúrna pamiatka sa pevnosť uchádza o zápis do Svetového dedičstva UNESCO.

Rímsky tábor v Iži pri Komárne

Miesto: Iža, južné Slovensko

V Iži, 7 km od mesta Komárno na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom, sa nachádzajú zvyšky rozsiahlej rímskej pevnosti pochádzajúce z 2.storočia. Tento rímsky tábor a pevnosť patrili do systému Limes Romanus – opevnených hraníc Rímskej ríše a dnes sú významnou pamiatkou z tohoto historického obdobia. Tábor bol postavený za vlády cisára Marca Aurelia a neskôr zohrával dôležitú úlohu v období protitureckých vojen a v období protihabsburgských povstaní. Archeologické nálezy z čias rímskeho obdobia, keramiku, spony a plastiku, ale aj zbrane a mince zo stredoveku si môžete prezrieť v Podunajskom múzeu v Komárne.

Rímsky nápis v Trenčíne

Miesto: Trenčín, západné Slovensko

Trenčín je bohaté historické mesto, z príťažlivého hotela Tatra môžete vidieť rímsky nápis z roku 179 pnl umiestnený na hradnej skale. Túto pre Slovensko výnimočnú historickú pamiatku dal zhotoviť Marcus Valerius Maximianus a je venovaná víťazstvu cisárov.

Múzeum Antická Gerulata

Miesto: Bratislava, západné Slovensko

Zvyšky rímskeho vojenského tábora na Slovensku sú vzácnou národnou kultúrnou pamiatkou starou 2000 rokov. Tvorili Limes Romanus, systém opevnenia Rímskej ríše. Múzeum rímskeho vojenského tábora sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Rusovce na ulici Gerulatská. Archeológovia tu objavili napríklad prilbu rímskeho vojaka, mince, pohrebiská, zvyšky keramiky a iné predmety. Múzeum Antická Gerulata je otvorené denne okrem pondelka, od júna do októbra,  čase od 10 do 17 hodiny.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews