Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Masmédiá

Masové médiá tvoria dôležitú súčasť politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Prostredníctvom najstarších printových médií – periodická tlač, auditívnych médií – rozhlas, audiovizuálnych – televízia a najmladších elektronických médií – internet, plnia masmédiá na Slovensku svoje základné funkcie a to: informačnú, vzdelávaciu, kultúrnu a zábavnú alebo relaxačnú funkciu. Médiá na Slovensku výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.

Televízia na Slovensku

Verejnoprávna televízia

Na Slovensku pôsobí niekoľko televízií, verejnoprávna je na Slovensku len jedna – Slovenská televízia (STV). Slovenská televízia má tri vysielacie kanály, Jednotku, Dvojku a najnovší športový kanál Trojku. Jednotka je hlavný národný kanál, zameriava sa na spravodajstvo a publicistiku, ponúka samozrejme aj filmy a domácu tvorbu, Dvojka prináša umelecké a dokumentárne programy a Trojka šport. Slovenská televízia je okrem dotácie zo štátu financovaná z koncesionárskych poplatkov obyvateľov Slovenska.

Komerčné televízie na Slovensku

TV Markíza

Markíza – na Slovensku pôsobí od roku 1996. Poskytuje dva kanály: Markíza a Doma. Divákom ponúka najmä seriály a filmy, rôzne zábavné a súťažné relácie, venuje sa aj spravodajstvu a publicistike. Televízne noviny, správy a publicistické relácie zaznamenávajú tradične vysokú sledovanosť.

TV JOJ

JOJ – na Slovensku pôsobí od roku 2002. Poskytuje dva kanály: JOJ a Plus. Vysielajú seriály, filmy, spravodajské relácie, zábavné a súťažné relácie, formátom je veľmi podobná TV Markíza.

Spravodajská televízia na Slovensku

TA3

TA3 – na Slovensku pôsobí od roku 2001, profiluje sa ako spravodajská televízia. Nepretržite prináša spravodajstvo z domova i zo sveta podľa vzoru zahraničných televízií.

Kresťanská televízia na Slovensku

TV LUX

TV LUX – slovenská kresťanská televízia, samostatne pôsobí od roku 2008, kedy sa odčlenila od českej kresťanskej televízie.

Regionálne televízie

V jednotlivých mestách na Slovensku pôsobia regionálne televízie, ktoré prinášajú aktuálne spravodajstvo z regiónu, prehľad činností a zaujímavostí v regióne, často aj vlastné publicistické relácie. Jednou z najvýznamnejších regionálnych televízií na Slovensku je TV Central v Nitre. TV Central prináša dianie z regiónov prostredníctvom satelitného vysielania pre televíznych divákov z celého Slovenska.

Domácnosti na Slovensku prijímajú signál domácich i zahraničných televíznych staníc prostredníctvom antény, káblovej prípojky alebo satelitného prijímača.

Periodická tlač na Slovensku

Noviny

Na Slovensku sú redakcie mnohých printových médií a ponúkajú čitateľom aktuálne informácie, spravodajstvo a názorovú publicistiku. Z hľadiska typológie sa tlač rozdeľuje na noviny a časopisy.

Podľa periodicity sa tlač delí na denníky alebo dennú tlač, dvojdenníky, týždenníky, mesačníky a iné. Podľa územia sa tlač označuje ako ústredná, celoštátna, regionálna a lokálna. Najznámejšie ústredné denníky sú Sme, Pravda, Hospodárske noviny, Národná obroda, Šport, Nový čas, Plus jeden deň, Avízo. Týždenníky sú napríklad My regionálne noviny, Katolícke noviny, Bratislavské noviny a ďalšie celoslovenské alebo regionálne noviny.

Týždenný prehľad spravodajstva v anglickom jazyku prostredníctvom emailu ponúka za poplatok Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR (News Agency of the Slovak Republic – daily news in English) na svojich stránkach. Podobne významná je aj Slovenská informačná tlačová agentúra – SITA. Aj noviny ponúkajú na svojich web stránkach spravodajstvo v slovenskom jazyku, ale aj v iných jazykoch.

Noviny si môžete zakúpiť už v skorých ranných hodinách v novinových stánkoch, v trafikách, v obchodoch alebo v hypermarketoch.
Vo väčších mestách na Slovensku dostanete kúpiť aj zahraničnú tlač v cudzom jazyku.

Časopisy

Časopisy sa od novín alebo dennej tlače odlišujú dlhšou periodicitou, špecializáciou a celkovou úpravou. Na Slovensku si môžete kúpiť časopisy s rôznym obsahovým zameraním určené pre širokú verejnosť, špecifické skupiny a profesijné združenia. Najrozšírenejšie sú univerzálne časopisy pre širokú verejnosť, napr.:

Populárno – odborné: Zdravie, Harmónia, Vitalita, PC revue, Záhradkár  
Programové: Eurotelevízia, Markíza, Telemagazín
Spoločenské: Slovenka, Život, Plus 7 dní, Markíza
Detské: Vrabček, Macko Pusík, Šikovníček, Zornička
Ženské: Ženský magazín, Dorka, Katka, Moderná žena, Nový čas pre ženy, Rodina, Eva
Inzertné: Avízo, Pardon

Rozhlas

Verejnoprávny rozhlas

Na Slovensku pôsobí verejnoprávny Slovenský rozhlas, ktorý si udržiava dominantné postavenie na trhu napriek neustálemu pribúdaniu súkromných celoplošných a regionálnych rozhlasových staníc. Slovenský rozhlas vysiela pod niekoľkými frekvenciami a je rozdelený na niekoľko okruhov podľa zamerania:

Rádio Slovensko – zamerané na aktuálne spravodajstvo, publicistiku a rozhovory
Rádio Regina – zameriava sa na obce a mestá, podporuje vzťah občanov k svojmu regiónu
Rádio Devín – umelecký a kultúrny okruh
Rádio FM – alternatívne hudobné rádio
Rádio Patria – vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny v materinských jazykoch

Súkromné rozhlasové stanice

FUN rádio - komerčné rádio
Rádio EXPRES – každých 20 minút spravodajstvo o situácii na slovenských cestách
Amténa Hit Radio – hrá iba slovenskú a českú hudbu
Jemné melódie – viac hudby, menej slov
Lumen – kresťanské rádio
Beta rádio – regionálne rádio
Radio Tatras International - slovensko/anglicke radio

Internet

Na Slovensku je možné pripojiť sa na internet prostredníctvom viacerých typov internetového pripojenia.

Dial-Up je vytáčané pripojenie cez bežnú telefónnu linku Slovak Telecomu. Dial-Up je najstarší  spôsob pripojenia na internet. Je pomalý a nestabilný.

ISDN je pripojenie cez bežnú telefónnu linku Slovak Telecomu. Používateľ ISDN má k dispozícii dva komunikačné kanály, jeden sa využíva iba na internet a druhý iba na hovory. Je preto oveľa rýchlejšie ako dial-up a je stabilné.

ADSL je prenos dát po klasickej telefónnej linke. Internet cez ADSL je veľmi rýchly, oveľa rýchlejší ako bežné pripojenie cez "dial-up".

Mikrovlnné pripojenie a wifi je bezdrôtové pripojenie.

GPRS umožňuje okrem pripojenia k WAPu aj prístup na internet cez mobil. Pre využitie internetu cez GPRS je potrebný mobilný telefón podporujúci GPRS a počítač alebo PDA.

EDGE je internet cez mobil, ktorý má až trojnásobne vyššiu rýchlosť ako GPRS. Technológiu EDGE môžu využívať zákazníci spoločnosti T-Mobile a Orange.

Flarion je mobilné pripojenie, ktoré je oproti GPRS a EDGE oveľa rýchlejšie a umožňuje stiahnuť aj oveľa väčšie množstvo dát. Poskytuje ho T-Mobile pod názvom "Rýchly internet".

Káblové pripojenie (alebo CATV) je pripojenie k internetu cez rozvody káblovej televízie. Najväčší poskytovateľ internetu cez káblovku je spoločnosť UPC Slovensko, služba sa volá Chello.

FWA (Fixed Wireless Access) je širokopásmové bezdrôtové riešenie lokálneho prístupového okruhu. Zabezpečuje prenos digitálnej informácie prostredníctvom rádiového signálu.

Poskytovatelia internetu - ISP

Chello
Orange
WiMAX
Slovanet
Telekom
UPC

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews