Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Zdravotníctvo na Slovensku

Na Slovensku je zdravotníctvo na veľmi dobrej úrovni. Každá obec má zdravotné stredisko, v každom meste je nemocnicapoliklinika a niekoľko zdravotných stredísk. Vysoko špecializované nemocnice sú napríklad v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici alebo v Košiciach. V každej nemocnici je pohotovostná služba, ktorá je k dispozícii denne, počas pracovných dní od popoludňajších hodín. Rýchla zdravotná pomoc poskytuje služby 24 hodín denne a privoláva sa na telefónnom čísle 155 a 112.

Zdravotná starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia pacientov. Zdravotné poistenie je povinný platiť každý občan SR. Odvádza sa zo mzdy. Za deti, invalidov a ženy na materskej dovolenke platí poistné štát. Pacient si sám platí len za nadštandardné výkony (plastika, sterilizácia..) a za vyšetrenie na administratívne účely. Cenníky jednotlivých platených úkonov sú umiestnené v ambulanciách. V slovenskom zdravotníctve sa dopláca za liečbu u zubných lekárov. Pacienti si tiež hradia časť sumy liekov alebo celú cenu lieku. Pri hospitalizácii v nemocnici sa však platí, no operačné výkony sú hradené zo zdravotného poistenia. Za ošetrenie na pohotovosti bez následnej hospitalizácie zaplatíte 60 Sk. Ošetrenie cudzincov, ktorí sa aktuálne zdržujú na území Slovenska, sa vykonáva buď po preukázaní sa  zdravotným preukazom Európskej únie alebo za priamy poplatok, ktorého výška závisí od zdravotného výkonu.

Lekári ordinujú zvyčajne od 7.30 do 15.00 hodiny. Na Slovensku pôsobia lekári prvého kontaktu – všeobecní pre deti a dorast, všeobecní pre dospelých, gynekológovia, stomatológovia a špecialisti.

Lieky sa predávajú v lekárňach, ktorých je na Slovensku veľmi veľa. V každom meste ich je niekoľko. Lekárne sú dostatočne vybavené liekmi, ich úroveň je veľmi dobrá. Lekárne sú zvyčajne otvorené od 7.30 do 15.30 hodiny, po uplynutí otváracej doby má vždy minimálne jedna lekáreň (v závislosti od veľkosti mesta) pohotovostnú službu do 18.00 – 22.00 hodiny. Názov, adresu a otváracie hodiny pohotovostnej lekárne sa môžete dočítať na dostupnom mieste každej lekárne alebo na internetovej stránke daného mesta.

Veľké nemocnice na Slovensku:

Nemocnice - Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava:
Kramáre - Ľ. Dérera, Limbová 5, 02/ 59541 111
Ružinov -  Ružinovská 6, 02/4823411
Staré mesto - Mickiewiczova 13, 02/ 57290 111  
Petržalka - Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 02/ 68671 111   

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, mestská časť Kramáre, ulica Limbová 1, tel. 02/59371111
Národný onkologický ústav, ulica Klenová 1, 02/59378 111

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod krásnou hôrkou 1, mestská časť Kramáre, tel. 02 59320111
Vojenská nemocnica: Cesta na Červený most 1, tel. 02/59351216

Nemocnice - Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 048/4726511, Banská Bystrica

Nemocnice - Košice

Fakultná nemocnica L. Pasteura, pracovisko na ulici Rastislavova 43, 055/6153111, pracovisko trieda SNP 1, 055/6402111

Nemocnice - Martin

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, Martin, 043/4203303

Zdravotné poisťovne na Slovensku:

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews