Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Základné údaje o Slovensku

Oficiálny názov: Slovenská republika (SR)
Dátum vzniku štátu: 1. január 1993
Hlavné mesto: Bratislava
Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov volených na 4 roky)
Prezident: Ivan Gašparovič, volený na 5 rokov
Predseda vlády: Robert Fico, SMER - sociálna demokracia
Poloha: Stredná Európa
Jazyk: slovenský
Mena: Euro (od 1. januára 2009)
Populácia: 5 429 763 obyvateľov k 30.06.2010
Rozloha: 49 035 km²
Časové pásmo: CET (stredoeurópsky čas) (+ 1 hod. od GMT)
Tel. predvoľba: +421
Kód krajiny SK

Členstvo v medzinároných organizáciách: Slovensko je členským štátom Európskej Únie od 1. mája 2004, členom NATO od 29. marca 2004, členom Organizácia Spojených Národov od roku 1993 a do Schengenského priestoru patrí od 21. decembra 2007.

Hranice a susedné štáty: Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rakúsko

Slovensko leží v strednej Európe a susedí s piatimi krajinami: Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rakúsko. Slovensko pokrýva 49035 km2 územia s populáciou 5 389 180 obyvateľov. Znížená pôrodnosť spôsobila spomalenie rastu počtu obyvateľstva. Hustota obyvateľstva je 109/km2, rozmiestnenie obyvateľstva je nerovnomerné. Najhustejšie sú na Slovensku osídlené veľké mestá, ich okolie a Podunajská nížina, menej zaľudnená je Východoslovenská kotlina a Záhorská nížina. Nízku hustotu obyvateľov majú chladné horské oblasti, v ktorých je nedostatok úrodnej pôdy, a východné Slovensko.

Väčšina obyvateľov Slovenskej republiky je slovenskej národnosti. Slováci tvoria 85,5% obyvateľstva. Ďalšia najpočetnejšia národnostná skupina sú Maďari, ktorých je 520 tisíc a tvoria 9,7 % obyvateľstva. Obývajú južné územie Slovenska hraničiace s Maďarskom. Najviac obyvateľov maďarskej národnosti žije v okrese Komárno a Dunajská Streda, kde prevládajú nad slovenským obyvateľstvom. Veľa obyvateľov maďarskej národnosti žije aj v okresoch Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Rimavská Sobota, Rožňava a Trebišov. Rómska národnosť tvorí 1,7 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 90 tisíc obyvateľov, českej národnosti je 0,8 % obyvateľov, rusínska a ukrajinská národnosť je zastúpená na východnom Slovensku. Na Slovensku je 2883 obcí, z nich 138 sú mestá. Dve najväčšie slovenské veľkomestá sú Bratislava a Košice.

Vlajka Slovenskej rebupliky

Štátny symbol

Štátna pečať

Vlajka Slovenskej Republiky


Štátny znak Slovenskej Republiky Pečať Slovenskej Republiky

Slovenská hymna

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Štátny jazyk na Slovensku

Štátnym jazykom je slovenský jazyk, obyvatelia hovoria po slovensky. Je niekoľko oblastí, v ktorých žijú občania maďarskej národnosti, preto sa v niektorých oblastiach Slovenska hovorí aj po maďarsky a stretnete sa aj s maďarskými názvami obcí alebo nápismi na obchodoch.

V školách sa od roku 1989 učí okrem slovenského jazyka ako druhý jazyk anglický alebo nemecký jazyk, zriedkavejšie španielsky, francúzsky alebo taliansky jazyk. Do roku 1989 sa učil ako druhý jazyk ruský jazyk, zriedkavejšie anglický alebo nemecký jazyk. Preto môže mať anglicky alebo nemecky hovoriaci zahraničný turista pri komunikácii so staršou generáciou problém. Jazykovo príbuzné jazyky sú český jazyk, poľský jazyk, chorvátsky jazyk, ukrajinský a ruský jazyk.

Mena na Slovensku

Od 1. januára 2009 oficiálnou menou na Slovensku je slovenské Euro.

Slovensko je súčasťou Európskej Únie a v roku 2009 prijalo EURO ako oficiálnu menu. V každom meste sa nachádzajú bankomaty, zmenárne alebo banky, kde sa dajú zameniť peniaze. Vo väčšine obchodov môžete platiť aj platobnými alebo kreditnými kartami ako sú Visa, Maestro, Master card a iné.

Časové pásmo

Slovensko sa nachádza v stredoeurópskom časovom pásme. V krajine sa používa aj letný čas, posunutý o hodinu dopredu. Čas sa posúva na letný  v apríli, späť sa vracia v októbri.

Elektrina a elektrické zásuvky na Slovensku

Používané elektrické napätie: 220 V
Používané elektrické zástrčky: pre 2 kolíky alebo pre 2 kolíky s 1 jamkou v strede nad nimi
Tvar zásuviek: 2 jamky a 1 kolík

Elektrická zásuvka a elektrická zástrčka na Slovensku

Pitná voda

Vo všetkých vodovodoch používaných v domácnostiach, v bytoch, v reštauráciách alebo v hoteloch tečie na Slovensku pitná, nezávadná voda. Voda je pravidelne kontrolovaná, vodu z točiek môžete používať aj na pitie a varenie. Na verejných miestach v mestách sú pramene vody označené, aby bolo jasné, či ide o pitnú alebo len o úžitkovú vodu.Úžitková voda je nevhodná na pitie, slúži na umytie rúk alebo na ovlaženie sa v lete. Nápis „ÚŽITKOVÁ VODA“ nás upozorňuje, že voda neslúži na konzumáciu.

Štátne sviatky na Slovensku

1.január Deň vzniku Slovenskej republiky
5.júl
Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august
Výročie Slovenského národného povstania
1.september
Deň Ústavy Slovenskej republiky
17.november Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja okrem nedieľ:

6.január Zjavenie Pána
marec, apríl Veľký piatok
marec, apríl Veľkonočný pondelok
1.máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Sviatok všetkých svätých
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews