Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Veľvyslanectvá v Slovenskej Republike

Angola Mudroňova 47, 811 03 Bratislava 00421 2 54412164
Belgicko Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava 00421 2 57101211
Bielorusko Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava 00421 2 54416325
Bulharsko Kuzmányho 1/A, 811 06 Bratislava 00421 2 54415308
Chorvátsko Mišíkova 21, 811 06 Bratislava 00421 2 54433647
Česko Hviezdoslavovo námestie 8, 810 00 Bratislava 00421 2 59203301
Čína Jančova 8, 811 02 Bratislava 00421 2 62804291
Dánsko Panská 27, 816 06 Bratislava 00421 2 59300200
Zastúpenie Európskej únie na Slovensku Panská 3, 811 01 Bratislava 00421 2 54431718
Fínsko Palisády 29/A, 811 06 Bratislava 00421 2 59805111
Francúzsko Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava 00421 2 59347111
Grécko Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava 00421 2 54434143
Holandsko Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava 00421 2 52625081
India Dunajská 4, 811 08 Bratislava 00421 2 52962915
Indonézia Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 00421 2 54419886
Írsko Mostová 2, 811 02 Bratislava 00421 2 59309611
Japonsko Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 00421 2 59800100
Južná Kórea Dunajská 4, 811 08 Bratislava 00421 2 33070711
Kanada Mostová 2, 811 02 Bratislava 00421 2 59204031
Kuba Somolického 1/A, 811 05 Bratislava 00421 2 52492777
Líbya Révova 45, 811 02 Bratislava 00421 2 54410324
Litva Löwengasse 47/4 0043-1-718-5467
1030 Vienna, Austria
Lotyšsko Stefan Esders Platz 4 0043-1-403-3112
1190 Vienna, Austria
Luxembursko Wallnerstrasse 2/1/2 0043-1-478-2168
1010 Vienna, Austria
Madarsko Sedlárska 3, 814 25 Bratislava 00421 2 59205200
Mexiko Operngasse 21/10 0043/13107383
1040 Vienna, Austria
Nemecko Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava 00421 2 59204400
Nórsko Palisády 29, 811 06 Bratislava 00421 2 59100100
Poľsko Hummelova 4, 814 91 Bratislava 00421 2 59490211
Portugalsko Moskovská 10, 811 08 Bratislava 00421 2 50102211
Rakúsko Ventúrska 10, 811 08 Bratislava 00421 2 59301500
Rumunsko Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava 00421 2 52491665
Rusko Godrova 4, 811 06 Bratislava 00421 2 54414436
Slovinsko Moyzesova 4, 813 15 Bratislava 00421 2 57267700
Spojené štáty americké Hviezdoslavovo námestie 5, 811 02 Bratislava 00421 2 54430861
Srbská republika Búdková 38, 811 01 Bratislava 00421 2 54431927
Španielsko Prepoštská 10, 811 01 Bratislava 00421 2 54415724
Švajčiarsko Tolstého 9, 811 06 Bratislava 00421 2 59301111
Švédsko Palisády 29, 811 06 Bratislava 00421 2 59102200
Taiwan Mostová 2, 811 02 Bratislava 00421 2 58253220
Taliansko Palisády 49, 811 06 Bratislava 00421 2 59800011
Turecko Holubyho 11, 811 03 Bratislava 00421 2 54415504
Ukrajina Radvanská 35, 811 01 Bratislava 00421 2 59202810
Veľká Británia Panská 16, 811 01 Bratislava 00421 2 59982000

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews