Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Slovenské tradície a folklór

Texty slovenských ľudových piesní

Anička dušička, kde si bola

Anička, dušička, kde si bola, keď si si čižmičky zarosila.
[:Bola som v hájičku, žala som trávičku, duša moja, duša moja.:]
A ja som po tri dni trávu kosil, ja som si čižmičky nezarosil.
[:A ja som hrabala, teba som čakala, duša moja, duša moja.:]

Bodaj by vás, vy mládenci

Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali,
keď ste vy mňa na ten tanec nepozvali,
[:ja by bola tancovala, aj na cimbal niečo dala,
aj vás všetkých pobozkala.:]

Čerešničky, čerešničky

Čerešničky, čerešničky, čerešne,
vy ste sa mi rozsypali po ceste.
[:Kto vás nájde, ten vás pozbiera,
ja som mala včera večer frajera.:]

Červené jabĺčko

[:Červené jabĺčko vo vačku mám:],
koho rada vidím, koho rada vidím, tomu ho dám, tomu ho dám.
[:A ja ťa môj milý, najradšej mám:],
Tebe to jabĺčko, tebe to jabĺčko, najradšej dám, najradšej dám.

Čierne oči choďte spať

Čierne oči choďte spať,
[:čierne oči choďte spať, bo musíte ráno vstať, 
bo musíte ráno vstať.:]

Ráno, ráno, ráničko,
[:ráno, ráno, ráničko, keď vychodí slniečko, 
keď vychodí slniečko.:]

Čo sa mi môže stať

Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám Ťa rád,
keď poviem, že mi láska Tvoja už pokoja nechce dať.
Ja na to nehľadím, ja Ti všetko prezradím,
lebo len Ty si dávno mojím šťastím najväčším.

Veď každý túži natrhať krásne kvety ruží
a každý chce pre seba kúsok šťastia mať.
Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám Ťa rád,
keď poviem, že mi láska Tvoja, nechce pokoj dať.

Ej, padá, padá rosička

Ej, padá, padá rosička,
spali by moje očičká,
[:spali by moje, spali by aj tvoje, spali by oni oboje.:]

Horela lipka

Horela lipka, horela, horela lipka, horela,
pod ňou má milá, pod ňou má milá, pod ňou má milá sedela.

[:Tečie voda zhora, bystrá je ako ja,
točí sa okolo, okolo javora.:]
 
Keď na ňu iskry padali, keď na ňu iskry padali,
všetci mládenci, všetci mládenci, všetci mládenci plakali.

Chodila dievčina

[:Chodila dievčina po hore plačúci:]
[:postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.:]
[:Čipkáru, čipkáru, pre živého Boha:]
[:či mi je čipôčka, hej, do čepca hotová:]
[:Hotová, hotová, ale ju nenesiem,:]
[:musíš dievča čakať, hej, až na druhú jeseň.:]

Jedna ruža, dve ruže

Jedna ruža, dve ruže, dve ružičky červené,
[:hej, ktože bude, ktože bude bozkávať moje líčka červené.:]
Bozkával ich Janíček, ale už ich nebude,
[:hej, akože ťa, akože ťa, duša má, akože ťa zabudnem.:]

Krásna, krásna

Krásna, krásna, kde si húsky pásla?
[:Niže panskej lúčky, stratila papučky.:]
Krásna, krásna, kdes papučky striasla?
[:Prišla domov s plačom, dostala korbáčom.:]

Na Orave dobre

[:Na Orave dobre, na Orave zdravo,:]
[:ale na Orave, ale na Orave,
hej, švárnych chlapcov málo.:]

[:Švárnych chlapcov málo aj ľúbiť sa bránia:]
[:a ja naučená a ja naučená,
hej, do samého rána.:]

[:V hornom konci bývam, v dolnom frajera mám,:]
[:uprostred dediny, uprostred dediny,
hej, po vodu chodievam.:]

[:Nechodím pre vodu, aby som ju pila,:]
[:ale pre milého, ale pre milého,
hej, abych ho videla.:]

Na Kráľovej holi

[:Na Kráľovej holi stojí strom zelený.:]
[:Vrch má naklonený, vrch má naklonený,
vrch má naklonený k tej slovenskej zemi.:]

[:Odkážte, odpíšte tej mojej materi,:]
[:že mi svadba stojí, že mi svadba stojí,
že mi svadba stojí na Kráľovej holi.:]

Neďaleko od Trenčína

Neďaleko od Trenčína, býva mladá Katarína.
[: Čierne oči má, to musí byť má milá.:]
Takú frajarečku chcem, čo má meno Katarína.

Nepi Jano, nepi vodu

Nepi Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu,
[:ale sa ty napi vína, to je dobrá medecína.:]

Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,
[:ale že začalo pršať, nechcelo mi dievča držať.:]

Prešporská kasáreň

Prešporská kasáreň maľovaná, 
chlapci ju maľujú pesničkama.
[:Chlapci pesničkama, dievčence slzama
prešporská kasáreň maľovaná.:]
Počkajte, dievčence uvidíte, 
bude nás rukovať na tisíce.
[: Vy budete plakať, my budeme skákať,
v Prešporskej kasárni pri muzike.:]

Prší, prší

Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere.
Milá má, duša má, nezatváraj pred nama.
Keď som išiel od Aničky, štrngali mi podkovičky,
štrngali, brngali, sivé očká plakali.

Sivé očká, čo plačete, veď mi moje nebudete,
Budete iného, šuhajíčka švárneho.

Slovenská rodná dedina

Vysokou horou obklopená, dedinka moja spí.
Tam prežil som ja krásne chvíle, najkrajšie detstva sny.
Tam rástol som jak jedlička, keď kvitla lúčina,
a preto ma dnes srdce bolí, keď sa s ňou lúčiť mám.

[:Slovenská rodná dedina, pod horami,
najkrajšia v svete jediná, domov drahý.
Tys bola mojím životom, celučký čas,
odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas.:]

Ja sľubujem vám hory rodné, nadišiel lásky čas.
Že moje srdce vždy a všade, spomínať bude vás.
Aj keď ma život zavolá, dovidenia národ môj,
ja zostávam vždy a všade verný syn ľudu tvoj.

Tam pod Tatrami

Tam pod Tatrami, v slovenskej zemi,
strhol sa tam boj preveliký.
Tam bojovali samí Slováci,
mamky nad nimi zaplakali.
Slovenská mamko, jak ste ma ťažko,
jak ste ma ťažko vychovali.
Teraz, keď robiť mám, o vás sa starať,
na vojnu si ma povolali.

To tá Heľpa

To tá Heľpa, to tá Heľpa, to je pekné mesto.
A v tej Heľpe, a v tej Heľpe, švárnych chlapcov jesto.
[:Koho jesto, toho jesto, nie po mojej vôli,
len za jedným, len za jedným srdiečko ma bolí.:]

Pondelok doma nebudem

Pondelok doma nebudem, utorok na jarmok pôjdem,
[:a v stredu z jarmoku, vo štvrtok s chlapcami do šenku.:]
A piatok Anička moja, ty budeš ženička moja,
[:v sobotu rúčku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš.:]
Čija si, Anička, čija, otcova či materina,
[:Čija som, tvoja som, otcova i materina som.:]

V záhradôčke pod okienkom

V záhradôčke pod okienkom, tam je lavička.
Na nej sedí uplakaná, bledá Anička.
Mám ja chlapca, čo ma miluje, ale mi ho osud nepraje.
Márne kričím, márne volám, prečo ma nechce.

Sľuboval mi za dva rôčky, že si ma vezme.
Že ma z nášho kostolíčka šťastnú odvedie.
Ale som sa v láske sklamala, falošníka som milovala.
Do jeho falošných očí som sa dívala.

Z Východnej dievčatá

Z Východnej dievčatá, čim sa umývate?
Keď vy svoje líčka vždy červené máte.
[:My sa umývame každý deň do rôčka ,
v studenej vodičke z bystrého potôčka.:]

A ja sama prvá, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farby nekupujem.
[:Keby ja na líčka, farby kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala.:]

Žalo dievča

Žalo dievča, žalo trávu,
[:hej, žalo dievča, žalo trávu neďaleko Temešváru.:]

Keď nažalo, naviazalo,
[:hej, keď nažalo, naviazalo, na šuhajka zavolalo.:]

Šuhaj, šuhaj z druhej strany, 
[:hej, šuhaj, šuhaj z druhej strany, poď mi dvíhať batoh trávy.:]

Nech ti dvíha otec, mati,
[:hej, nech ti dvíha otec, mati, nechceli ťa za mňa dati:]

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews