Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Svetové dni

Ponúkame Vám zoznam najvýznamnejších svetových dní a mediznárodných dní oslavovaných na Slovensku a vo svete.

1 máj Sviatok deň práce vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály 14.  21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v Chicagu v 1886, keď 5 účastníkov nepokojov popravili a 3 odsúdili na 15 rokov väzenia
3 máj Svetový deň slobody tlače OSN, UNESCO, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994; v ten deň 1991 bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače na Seminári o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače, organizovanom UNESCO a OSN v namíbijskej metropole Windhoek
4 máj Den hasičov pripomína sa od 1999
8 máj Mezinárodný deň Červeného kríža oslavuje sa od 1953; v ten deň 1828 sa narodil švajčiarsky obchodník Jean Henri Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža a prvý nositeľ Nobelovej ceny mieru
11 máj    Medzinárodný deň sťahovavých vtákov oslavuje sa na Slovensku od roku 2006 (10. výročie podpísania Dohody o ochrane africko-euroázijských sťahovavých vodných vtákov) – podpísaná v 1995
12 máj Medzinárodný deň ošetrovateliek Medzinárodný deň ošetrovateliek /zdravotných sestier/ a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Medzinárodná rada zdravotných sestier - ICN, oslavuje sa od 1965; v ten deň 1820 sa narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a sama trpela týmto syndrómom
15 máj Medzinárodný deň rodiny OSN, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994
17 máj Svetový deň telekomunikácií Medzinárodná telekomunikačná únia - ITU, oslavuje sa od 1965; v ten deň 1865 v Paríži podpísali Medzinárodný telegrafný dohovor, ktorým založili Medzinárodnú telegrafnú úniu, 1. 1. 1934 sa premenovala na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu
18 máj Medzinárodný deň múzeí Medzinárodný výbor múzeí - ICOM, vyhlásený v 1977, oslavuje sa od 1978
20 máj Svetový deň masmédií Svetový deň masmédií a komunikačných prostriedkov, pripomína sa od 1966
21 máj Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj OSN, UNESCO, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003
22 máj Medzinárodný deň biologickej diverzity OSN, oslavovaný od 1995, v 1992 v kenskej metropole Nairobi prijali Konvenciu o biologickej diverzite
25 máj Deň Afriky Ustanovený v roku 1963 v Adis Abebe v Etiópii. Osamostatnenie sa afrických krajín spod koloniálnej nadvlády
25 máj Medzinárodný deň pohrešovaných detí Pripomína sa od 1986
27 máj Deň bez mobilov Iniciovaný v Českej republike v 2004
31 máj Svetový deň bez tabaku Vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zameranou na zvýšenie povedomia o negatívnych dopadoch užívania tabaku.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews