Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Dejiny slovenských miest


História mesta Bratislava

Prvý zápis o meste Bratislava pochádza z roku 907, kde sa spomína aj Bratislavský hrad. Názov mesta Bratislava sa začal v histórii používať až v roku 1919, keď vznikla Československá republika. Dovtedy mala Bratislava niekoľko názvov:  Possonium, Pressburg, Pozsony, posledný názov pred názvom Bratislava bol Prešporok.

V minulosti bola Bratislava súčasťou Samovej ríše, Nitrianskeho kniežatstva, Veľkomoravskej ríše, Uhorska a Československa. Dekrétom z roku 1405 bola Bratislava zaradená  medzi významné mestá, nazývané slobodné kráľovské mestá. V roku 1436 dostala Bratislava právo používať erb na základe erbovej listiny pochádzajúcej od kráľa Žigmunda. V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska podľa rozhodnutia Uhorského snemu. V Bratislave sa v tom čase konali aj korunovácie uhorských kráľov. V histórii ďalších takmer 300 rokov bolo v Bratislave korunovaných 11 kráľov a kráľovien. Tieto korunovácie sa konali vo významnej sakrálnej a historickej pamiatke Slovenska: v Dóme svätého Martina

18. storočie bolo pre dejiny Bratislavy významné, pretože zaznamenala veľký rozmach ako najväčšie mesto Uhorska. V Bratislave sa stavali sakrálne stavby, uskutočnila sa prestavba hradu, v meste sídlila aristokracia. V 19. storočí zaznamenala Bratislava technický pokrok. V roku 1804 začala premávať prvá konská železnica. V roku 1891 bol uvedený do prevádzky Starý most a o 4 roky neskôr začala jazdiť prvá električka.

V Bratislave sa udiali aj nepríjemné udalosti. Začiatkom 19. storočia, v roku 1811, vyhorel Bratislavský hrad. Počas 2. Svetovej vojny bola Bratislava účastná bojov a 4. apríla 1945 bola oslobodená Červenou armádou - armádou vtedajšieho Sovietskeho zväzu.

Po prvýkrát v dejinách sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1939. Počas obdobia Československej republiky bola hlavným mestom Slovenska, hlavným mestom Československej republiky bola Praha. 1. januára 1993 opäť vznikla Slovenská republika a Bratislava sa stala jej hlavným mestom. V roku 1972 bolo k Bratislave pričlenených niekoľko obcí a Bratislava tak dosiahla rozlohu 367,5 km2.

Čo navštíviť v Bratislave, tipy na výlety, turistika v Bratislave:

  1. Prechádzka po historickom centre
  2. Návšteva Bratislavského hradu
  3. Návšteva hradu Devín
  4. Návšteva ZOO s Dinoparkom
  5. Výlet loďou na hrad Devín
  6. Návšteva divadelného predstavenia
  7. Návšteva kina
  8. Návšteva galérie
  9. Zábava v obchodno - zábavných centrách
  10. Prechádzka popri Dunaji
Späť na mesto Bratislava

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews