Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Dejiny slovenských miest


História mesta Nitra

Z archeologických vykopávok sa dozvedáme, že Nitra bola osídlená už v praveku. V 4. storočí pred naším letopočtom Nitru osídlili Kelti, zruční kováči a hutníci, ktorí zostali na jej území pomerne dlho. Koncom 5. storočia prišli do Nitry prví Slovania. Od 7. storočia bola Nitra centrom historickej Samovej ríše. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území dnešného Slovenska knieža Pribina a Nitra bola jeho sídlom. Na Pribinovom námestí, pri Nitrianskom hrade, sa nachádza socha kniežaťa Pribinu. V Nitre bol vysvätený prvý kresťanský kostol na našom území, ktorý dal vysvetiť knieža Pribina v roku 830. Historické miesto, kde sa tento kostol nachádzal, však nie je známe. Predpokladá sa, že sa nenachádzal na mieste, kde stojí Nitriansky hrad.

Ďalšie dôležité udalosti v histórii Nitry nastali v roku 833 po vzniku Veľkomoravskej ríše, keď knieža Mojmír vyhnal Pribinu a pripojil Nitrianske kniežatstvo k Veľkej Morave. V roku 863 prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Slovenska sv. Konštantín Cyril a Metod. Príchod týchto vierozvestcov bol pre ľud veľkým prínosom, pretože sv. Cyril a Metod zostavili prvé slovanské písmo hlaholiku a preložili liturgické texty do staroslovienčiny. Najslávnejšiu obdobie v histórii Nitry je obdobie za čias vlády kráľa Svätopluka.

Po zániku Veľkej Moravy sa Nitra stala vojvodstvom rodu Arpádovcov. Vzácnou pamiatkou v biskupskom archíve sú Zoborské listiny z roku 1111. V tomto období sa benediktínski mnísi starali o cirkevný život. Benediktínsky kláštor na úpätí vrchu Zobor, v mestskej časti Zobor, bol najstarším kláštorom na Slovensku a stál na mieste dnešného liečebného ústavu. Až do 12. storočia patrila Nitra medzi najvýznamnejšie miesta Slovenska. V roku 1248 bola Nitra panovníkom Belom IV. povýšená na slobodné kráľovské mesto. Neskôr sa z kráľovského mesta stalo zemepanské mesto. V 14. storočí dobyl Nitriansky hrad a mesto Matúš Čák Trenčiansky, ktorý vtedy vládol väčšine územia dnešného Slovenska. Neskôr, v 15. storočí hrad dobyli husiti. Stredoveká Nitra bola rozdelená na Horné a Dolné mesto a vznikli štyri samostatné fary.

V 18. storočí bola Nitra po spustošení mnohými bojmi obnovená, Nitriansky hrad aj katedrála boli opravené a začali sa stavať nové objekty. V roku 1873 sa Nitra stala mestom s magistrátom, na čele ktorého bol primátor. Od roku 1880 je Nitra sídlom biskupa. V súčasnosti je moderným krajským a univerzitným mestom.

Späť na mesto Nitra