Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Nitriansky kraj


Čo navštíviť v meste Nitra

Krajské mesto: Nitra
Rozloha: 6,343.4 km²
Počet obyvateľov: 708,498
Hustota: 112 /km²
Okresov: 7

Nitriansky kraj sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Jeho južná hranica, ktorú tvorí rieka Dunaj, je štátnou hranicou s Maďarskom. Zo všetkých krajov má práve v Nitrianskom kraji najväčšie zastúpenie obyvateľstvo maďarskej národnosti. Nitriansky kraj tvoria okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Šaľa.

Prírodné pomery

Južnú časť kraja predstavuje Podunajská nížina, severná časť je hornatejšia, tvorená jadrovými pohoriami Považský Inovec a Tríbeč a vulkanickými pohoriami ako je Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská planina a Burda. Nížiny Nitrianskeho kraja patria k najteplejším oblastiam na Slovensku, najmä v okrese Komárno a Nové Zámky. Pohoria patria do mierne teplej klimatickej oblasti. Hlavnou riečnou osou kraja je rovnomenná Nitra, ďalej Váh, Hron, Ipeľ a splavná časť Dunaja. Nitriansky kraj oplýva bohatstvom minerálnych vôd (Santovka, Slatina) a termálnych vôd (Komárno, Patince, Štúrovo). Pôdna mozaika je zložená z černozemí, hnedozemí, hnedých lesných pôd a nivných pôd. Väčšia časť Podunajskej nížiny je odlesnená, avšak do Nitrianskeho kraja zasahujú chránené krajinné oblasti Burda, Štiavnické vrchy a Ponitrie s množstvom prírodných rezervácií. K najvýznamnejším patrí Zubria obora v Topoľčiankach, Arborétum Tesárske Mlyňany a chránené oblasti dropa veľkého v Zlatnej na Žitnom ostrove.

Územia a okresy patriace do Nitrianskeho kraja:

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews