Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421


Slovenské povestiVyhľadajte knihy a knihkupectvá v našom katalógu

Hľadaj v okrese

Povesť o čiernom koscovi

Mor v meste Bratislava

Povesť hovorí o tom, ako prišiel do Bratislavy mor. Na Michalskej veži, ktorá sa nachádza na Michalskej ulici, stál vežník Virgil. Hodiny na veži odbíjali štyri hodiny a vežník zaspieval hodinu, ktorá odbila. Bolo skoré ráno. Keď jeho spev odznel aj na východnej strane, zazrel dvoch mužov s kosou na pleci. Dvaja muži volali na strážcu brány Petra, aby im otvoril, že majú v meste súrnu robotu. Peter sa ich spýtal, či idú kosiť a ktorý pán ich poslal. Oni mu odpovedali, že ten najvyšší. Jeden z mužov hodil strážcovi dukát. Strážca si vzal dukát a chcel ešte jeden, lebo sa vraj od neho dukáty rýchlo odkotúľajú. Ale muži ho ubezpečili, že tento sa neodkotúľa.

Virgil, keď to počul, rozosmial sa, lebo vedel, že Peter hneď ten dukát minie. Peter pánom otvoril, spustil padací most. Keď kráčali pod Michalskou bránou, ich kroky duneli, akoby ich tadiaľ išlo veľa, kroky zneli strašne. Virgil ich z veže videl a počul, ako sa jeden druhého pýta, odkiaľ má začať. Povedal, že hneď od kraja. V tej chvíli Virgilovi studená ruka silno stisla srdce, že zostal mŕtvy ležať, rovnako ako aj strážca Peter. Za jeden dukát vpustil strážca Peter do mesta čierny mor, ktorý vykosil tretinu mesta.

Zdroj: Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti, SPN Mladé letá, Bratislava 2004.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews