Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Sviatky na Slovensku

Sviatok svätého Mikuláša

6.12. je sviatok svätého Mikuláša, ktorý bol pôvodne biskupom v Myre, v dnešnej Dembre v Turecku. Príbeh hovorí, že zabalil do látky zlato a vhodil ho do domu, v ktorom býval boháč, ktorý prišiel náhle o majetok a rozhodol sa urobiť zo svojich dcér neviestky, aby tak získal aspoň nejaké peniaze. Milukáš vhodil do domu zlato trikrát a dievčatá mohli naďalej žiť čestne a šťastne sa vydať. Počas svojho života urobil Mikuláš viacero významných skutkov, zachránil troch mužov, ktorí boli neprávom odsúdení na smrť, vyslobodil z búrky troch námorníkov. Na základe tohto príbehu je na Slovensku zaužívaná tradícia obliecť sa v predvečer sviatku za Mikulášov do biskupského obleku, červeného alebo bieleho, podobného ako má Santa Klaus a rozdávať deťom balíčky so sladkosťami v školách, v kultúrnych domoch a v iných zariadeniach v obciach a mestách. Aj rodičia dávajú v predvečer sviatku deťom do vyčistených topánok v obloku balíčky sladkostí. Pri tejto príležitosti deti v materských alebo základných školách recitujú básničky a spievajú pesničky.

Sviatok svätej Lucie

Sviatok svätej Lucie sa pripomína večer pred dňom 13.12., pretože v tento deň bola Lucia zabitá, kat jej mečom preťal hrdlo. Lucia žila v Syrakúzach na Sicílii v treťom storočí za vlády cisára Diokleciána, kedy bolo intenzívne prenasledovanie kresťanov. Zomrela za svoju vieru v Boha, pretože dala tajne Bohu sľub, že zostane pannou. Jej matka ju chcela vydať, ale ona nechcela. Odmietnutý ženích ju obvinil pred vladárom Paschasiusom z kresťanstva. Na Slovensku si dievčatá v tento sviatok dávali na seba biele plachty, zahalené a so sviečkou v ruke chodili po domoch a metličkou z peria ometali príbytky. Popriali hojnosť alebo mlčali, dostali sladkosť, ovocie alebo drobné peniaze.

Silvester a Nový Rok

31.12. je posledný deň v roku a ľudia na Slovensku ho nazývajú Silvester, pretože toto meno nájdete v tento dátum v slovenskom kalendári. Znamená to tiež, že ľudia s týmto menom slávia v rovnakom čase meniny. Oslavy ukončenia starého a príchodu nového roka sa zvyčajne oslavujú na horách, na chatách, doma s rodinou a priateľmi pri zábavnom televíznom programe, na silvestrovských zábavách alebo na námestiach v každom meste. Oslavy sviatku Silvester sú sprevádzané ohňostrojmi a prípitkami. Nový rok začína 1. januára, podobne ako v susedných krajinách.

Deň detí

Deň 1.6. je sviatkom detí. Deti ho oslavujú tým, že sa väčšinou v tento deň neučia, ale školy pre nich pripravujú program, zábavné súťaže, výlet, divadelné predstavenie, sladké odmeny, športové aktivity.  Aj dediny, mestá, obchodno-zábavné centrá a detské parky zvyknú organizovať pre deti rôzne akcie.

Deň matiek

Sviatok Dňa matiek sa slávi kultúrnymi podujatiami v dedinách a v mestách. Na kultúrnych podujatiach vystupujú deti so svojim programom alebo rôzni umelci.

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých je 2.11. Tento deň patrí na Slovensku spomienke na tých, ktorí už nežijú. Ľudia navštevujú cintoríny a zapaľujú sviečky na hroboch, ktoré sú vyzdobené kvetmi a vencami.

Fašiangy

Fašiangy označujú obdobie zábav a plesov, ktoré trvá od ukončenia vianočných sviatkov do začiatku pôstneho obdobia začínajúceho 40 dní pred sviatkami Veľkej noci. V období fašiangov sa konajú karnevaly v obciach, mestách a v školách. Posledný deň pred začiatkom pôstu, utorok pred popolcovou stredou, sa zvykne symbolicky pochovávať basa, čo predstavuje ukončenie zábav. Je to posledná veselica, svadby a zábavy na Slovensku pokračujú po skončení sviatkov Veľkej noci.

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews