Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Trenčiansky kraj


Čo navštíviť v meste Trenčín

Krajské mesto: Trenčín
Rozloha: 4,501.9 km²
Počet obyvateľov: 600,386
Hustota: 133 /km²
Okresov: 9

Trenčiansky kraj sa nachádza v západnej časti Slovenska a tvoria ho okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Na severozápade susedí s Českou republikou a predstavuje pohraničný kraj, ktorý má významné geopolitické postavenie vo vzťahu k južnej Morave.

Prírodné pomery

Územie Trenčianskeho kraja je prevažne hornaté. Kotlinové časti s výbežkom Podunajskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny sú od seba oddelené masívom Považského Inovca. Do územia Trenčianskeho kraja zasahuje aj sopečné pohorie Vtáčnik a pohorie Žiar. Flyšové pohoria Biele Karpaty a Javorníky sa tiahnu západnou hranicou kraja, z juhu prenikajú výbežky Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Členitosť reliéfu sa odráža aj v diferencovanosti podnebia. Pahorkatiny a nižšie položené časti Trenčianskeho kraja patria do teplej klimatickej oblasti, pohoria do mierne teplej až chladnej oblasti. Hlavnou riečnou osou kraja je Váh a Nitra. Územie je bohaté na výskyt minerálnych a termálnych vôd (Trenčianske Teplice, Nimnica, Bojnice). Prevládajú hnedé lesné pôdy, na vápencoch rendziny a na nivách riek nivné pôdy. Prevažná časť Trenčianskeho kraja je zalesnená, v pohoriach rastú dubové a hrabové lesy, bučiny a smrečiny. Na územie Trenčianskeho kraja zasahujú výbežky chránených krajinných oblastí Malých Karpát, Ponitria, takmer celou svojou časťou sa tu rozprestierajú Strážovské vrchy, Biele Karpaty a Javorníky. Z rezervácií sú najvýznamnejšie Vršatecké bralá a Manínska tiesňava.

Územia a okresy patriace do Trenčianskeho kraja:

   

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews