Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Banská Bystrica


Banska Bystrica Námestie SNP

Čo navštíviť v meste Banská Bystrica

Kraj Banskobystrický
Poloha stredné Slovensko, Horehronie
Rozloha 103 km2
Počet obyvateľov 84 919
Rieka Hron
Mestské časti Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Majer, Kráľová, Kremnička, Senica, Uľanka, Šalková, Skubín, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová
Doprava trolejbus, autobus, citybus

Mesto Banská Bystrica je centrom stredného Slovenska, je krajským mestom. Leží v Banskobystrickej kotline, na brehoch rieky Hron. Územie Banskej Bystrice zasahuje do Zvolenskej vrchoviny. Banskú Bystricu obklopujú Kremnické a Starohorské vrchy.

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1255. Banská Bystrica bola v minulosti bohatým banským mestom. V súčasnosti je veľmi zaujímavým miestom pre návštevníkov alebo turistov počas ich dovolenky na Slovensku. V Banskej Bystrici sa nachádza veľký historický pamätník SNP, park s vojenským lietadlom, tankami a delami z II. svetovej vojny. V meste je zachovaný hradný areál s barbakánom, zvyšky mestských hradieb, radnica a ďalšie historické pamiatky. Banská Bystrica má výbornú polohu, pretože leží medzi Bratislavou a Košicami, nachádza sa v blízkosti Národného parku Nízke Tatry a lyžiarskych stredísk. Mesto je turisticky atraktívne, pretože vďaka svojej strategickej polohe umožňuje rôznorodé príležitosti športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia pre všetkých návštevníkov.  

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews