Základné informácie o Slovensku

Stredná Európa

Bratislava

republika

slovenský

Euro

5 447 502

49 035 km²

CET / GMT+1.00

+421

Vzdelanie a školstvo na Slovensku

Vysoké školy

Po ukončení štúdia na strednej škole alebo gymnáziu ponúka školský systém na Slovensku možnosť študovať na univerzitách, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa. Vzdelanie prvého stupňa (Bc. – bakalárske) trvá 3 roky, je ukončené vykonaním štátnej skúšky a obhajobou bakalárskej práce. Po absolvovaní trojročného štúdia má študent možnosť pokračovať v štúdiu magisterskom alebo inžinierskom, ktoré trvá 2 roky, študent tým získa po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vo väčšine zamestnaní sa na Slovensku vyžaduje od uchádzačov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na niektorých univerzitách existujú fakulty s dĺžkou štúdia 6 rokov (napríklad lekárske fakulty, s titulom MUDr.). Na slávnostnej promócií po ukončení štúdia je absolventovi udelený titul magister alebo inžinier (Mgr., Ing.). Tretí stupeň univerzitného štúdia na Slovensku je doktorandské štúdium, absolvuje ho už oveľa menej študentov, absolventovi sa po úspešnom ukončení udeľuje za menom vedecký titul PhD.

Zoznam Univerzít na Slovensku:

Bratislava

Trnava

Prešov

Košice

Žilina

Zvolen

Banská Bystrica

Nitra

Ružomberok

Trenčín

Komárno

Liptovský Mikuláš

Súkromné vysoké školy

ÚvodKontaktTouristický sprievodcaDisclaimerReviews