Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Useful Slovak Vocabulary

Time Expressions

What is the time?            Koľko je hodín?
It is 5 o’clock Je päť hodín
Half past 5 Pol 6 (šiestej)
Quarter past 5 Štvrť na 6 (šesť)
Quarter to 6 Trištvrte na 6 (šesť)
6:10        6 (šesť) hodín a 10 (desať) minút
as soon as possible čím skôr
early zavčasu
late neskoro
in the morning ráno
in the afternoon popoludní
in the evening večer
at sever o’clock o siedmej
today dnes
tomrrow zajtra
yesterday včera
now teraz
the day before yesteraday predvečerom
the day after tomorrow pozajtra
this month tento mesiac

Back to Useful Slovak Vocabulary

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews