Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Useful Slovak Vocabulary

Shopping

Shop Obchod
Supermarket supermarket
Butcher Mäso
sale výpredaj
Cotton bavlna
Wool Vlna
Shoe Shop Obuv
Toys hračky
Clothes obelčenie
Bag taška
Open Otvorené
Closed Zatvorené
Opening hours Otváracie hodiny
Push      Tlačiť / tam
Pull         Ťahať / sem
Out for Lunch Obedná prestávka
I would like to pay Chcel by som zaplatiť. (M)  Chcela by som zaplatiť. (F)
I would like bigger size   Chcel by som väčšie čislo. (M)  Chcela by som väčšie čislo. (F)
I would like smaller size   Chcel by som menšie čislo. (M)  Chcela by som menšie čislo. (F)
Changing room Skúšobná kabínka
How much is it? Koľko to stojí?

Back to Useful Slovak Vocabulary

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews