Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Useful Slovak Vocabulary

Pronouns

Perosnal pronouns Opytovacie zámená
I ja
you ty
he on
she ona
it ono
we my
you vy, Vy
they oni (male), ony (female)

Possesive pronouns Privlastňovacie zámená
  M F N
my môj moja moje
your tvoj tvoja tvoje
his jeho jeho jeho
her jej jej jej
our náš naša naše
your váš vaša vaše
their ich ich ich

Interrogative pronouns Opytovacie zámená
Where (place) Kde
Where (direction) kam
What Čo
Why Prečo
When Kedy
Which Ktorý
Who Kto
How much  Koľko
How many Koľko

Back to Useful Slovak Vocabulary

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews