Facts about Slovakia

Central Europe

Bratislava

Parliamentary republic

Slovak

Euro

5,447,502

49,035 sq km

CET / GMT+1.00

+421

Useful Slovak Vocabulary - Slovak Phrase Book

Basic Vocabulary

Yes Áno
No Nie
Thank you Ďakujem
Please Prosím
Excuse me Prepáčte
Sorry   Prepáč / prepáčte
You are welcome Prosím
Not at all Niet za čo
Stop! Zastavte!
Help Pomoc
I need help Potrebujem pomoc
Welcome    Vitaj. Vitajte
Of course            Samozrejme
OK Dobre
Never mind         To nevadí, nič sa nestalo
Cheers   Na zdravie
Bless you Na zdravie
My pleasure. Rado sa stalo.
Not at all. Nič sa nestalo.
Here you are   Nech sa páči
After you Nech sa páči
How much Koľko
How much does it cost? Koľko to stojí?
I am American. Ja som američan / američanka.
I am not English. Ja nie som angličan / anličanka.
What's your name? Ako sa voláš?
My name is Martin. Volám sa Martin.
Friend priateľ (m)/ priateľka (f)
This is my friend. Toto je môj priateľ / priateľka
Mr. Pán
Mrs. Pani
Miss Slečna
Sit down.             Sadnite si
Happy Birthday Všetko najlepšie k narodeninám
Happy Nameday Všetko najlepšie k meninám
Happy Valentine's Day Šťastného Velentína
Merry Christmas Veselé vianoce
Happy New Year Šťastný Nový Rok
   
Basic Conversation Jednoduchá konverzácia
How are you?   Ako sa máš? (informal) Ako sa máte? (formal)
I am fine, thank you.   Ďakujem, mám sa dobre.
Where are you from? Odkiaľ pochádzaš? Odkiaľ si? (informal)
I am from Bratislava. Ja som z Bratislavy.
Where do you live? Kde bývaš?
I live in New York. Bývam v New Yorku.
Do you speak English?   Hovoríte anglicky?
I can speak English very well. Veľmi dobre hovorím Anglicky.
Little bit. Trochu.
Do you understand? Rozumiete?
I do not understand Nerozumiem
Speak slowly.     Hovorte pomaly.
Nice to meet you. Teší ma.
I want Ja chcem
I do not want Ja nechcem
I would like..      Chcel by som..

Back to Useful Slovak Vocabulary

HomeContactTourist GuideDisclaimerReviews